Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

„Czysty Białystok” – podsumowanie

Ponad 130 kontroli nieruchomości. Funkcjonariusze sprawdzali czy właściciele posesji wywiązują się ze swoich obowiązków.

Strażnicy kontrolowali białostockie nieruchomości, sprawdzali czy właściciele zbierają powstałe na terenie ich posesji odpady komunalne czy pozbywają się tych odpadów zgodnie z przepisami oraz czy uprzątają zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż posesji.

Szczególną uwagę zwracali na osoby pozbywające się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych niezgodnie z obowiązującymi przepisami a także na osoby zaśmiecające miejsca dostępne dla publiczności,

Wciągu czterech tygodni akcji funkcjonariusze nałożyli 8 mandatów karnych, pouczonych zostało blisko 10 osób, a w 39 przypadkach wszczęto postępowanie wyjaśniające.

Celem akcji jest również ujawnianie i eliminowanie tzw. „pozimowych wysypisk” na terenie miasta. Mamy nadzieję, że między innymi dzięki takim akcjom i współpracy z mieszkańcami nasz Białystok będzie naprawdę czysty.

nagrody rozdane

Konkurs "Eko- strażnik. Razem na straży przyrody" został zakończony. Nagrodzone i wyróżnione dzieci odebrały nagrody.

Dzisiaj  w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu "Eko- strażnik, Rzem na straży przyrody", którego organizatorem była Straż Miejska oraz PPHU ,, Lech” Sp. z o.o. Konkurs był objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

W konkursie mogły wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polegał na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy miał być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

 W konkursie nagrodzonych i wyróżnionych  zostało 21 dzieci.

Nagrody wręczali: Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Przemysław Tuchliński, Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Kolenda i przedstawiciele spółki ",Lech".

Uroczystość została wzbogacona  występem artystycznym  dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 39, przy ul. Witosa 22 pod kierunkiem Pani Agnieszki Sawickiej i Pani Alicji Lange.

Po  wręczeniu nagród dzieci spotkały się także z naszymi czworonożnymi strażnikami Ajaxem i Brutusem, którzy zaprezentowali swoje umiejętności.

Wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim laureatom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

 

„Bezpieczny Przedszkolak” ze Strażą Miejską

Już po raz  kolejny przedszkolaki zmagały się w konkursie z zakresu wiedzy, którego celem jest  kształtowanie pożądanych postaw dotyczących bezpieczeństwa w różnorodnych sytuacjach życiowych.

Dzisiaj w Przedszkolu Samorządowym Nr 35 w Białymstoku odbyła się IX edycja Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy "Bezpieczny Przedszkolak". Uczestnikami turnieju było 21 dzieci z pięciu białostockich przedszkoli oraz dwie drużyny z przedszkola w Wasilkowie i Supraśla.

Dzieci rywalizowały pod czujnym okiem jury w skład którego weszli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, Straży Miejskiej w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji oraz Dyrekcji Przedszkola.

Przedszkolaki zmagały się w konkurencjach z zakresu wiedzy na temat znaków i przepisów drogowych,  zasadami bezpiecznego zachowania się w domu i na drodze oraz znajomością numerów alarmowych do służb ratunkowych.

Wszystkie dzieci reprezentowały wysoki poziom wiedzy zarówno z tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak i w pozostałych sytuacjach.

Małym laureatom konkursu serdecznie gratulujemy, a uczestnikom oraz nauczycielom gorąco dziękujemy za udział, życząc dalszych sukcesów.

 

 

Nabór do Straży Miejskiej

Straż Miejska w Białymstoku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko aplikanta. W swoje szeregi przyjmiemy 7 nowych funkcjonariuszy.

Do obowiązków aplikanta należy między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscu publicznym, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać:  wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, cieszyć się  nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym sądownie oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Chętni  do pracy w szeregach strażników miejskich  powinni złożyć dokumenty do 11 maja 2018 roku w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Składowej 11.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej ( http://smbip.um.bialystok.pl/ ).