Aktualności

„Bezpieczna droga do szkoły” – najmłodsi pod opieką strażników

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” podjęli działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa.

3 września  zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym. Aby powrót do szkoły był bezpieczny strażnicy  miejscy już w miesiącu sierpniu przeprowadzili kontrolę okolic szkół. Przedmiotem kontroli były w szczególności braki w infrastrukturze, czytelność znaków drogowych poziomych i pionowych, stan sygnalizatorów w obrębie skrzyżowań czy barierek ograniczających wtargnięcie bezpośrednio na jezdnię.

Kolejnym etapem działań prewencyjnych prowadzonych w pierwszych tygodniach września to obecność mundurowych w rejonie szkół, która ma przypomnieć kierowcom o konieczności ograniczenia prędkości jazdy w okolicy placówek edukacyjnych i zachowania szczególnej ostrożności przy przejściach dla pieszych,

Wraz z początkiem roku szkolnego funkcjonariusze rozpoczęli także działalność profilaktyczną w białostockich szkołach. W miesiącu wrześniu szczególną uwagę będą poświęcać pierwszoklasistom, zapoznając ich z zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Na początek strażnicy przeprowadzą  pogadankę na temat  zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, a następnie wyruszą wraz z uczniami na przejście dla pieszych,  gdzie utrwalą podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnię. Takie  spotkana są też doskonałą okazją do przekazania dzieciom kamizelek odblaskowych.

Celem akcji jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające ze złego zachowania się na drodze oraz zaprezentowanie wpływu elementów odblaskowych na bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego.

 

 

Tablice rejestracyjne do odbioru

W siedzibie Straży Miejskiej, przy ul. Składowej 11 w Białymstoku, do końca tygodnia można odebrać odnalezione po wczorajszej ulewie tablice rejestracyjne. Wykaz nieodebranych jeszcze tablic znajduje się poniżej. Po swoją tablicę należy zgłosić się z dowodem rejestracyjnym:

BI 1491G - odebrana

BI 1757L - odebrana

BI 1783N - odebrana

BI 3783S - odebrana

BI 4991W

BI 5169F

BI 7126Y - odebrana

BI 9327X - odebrana

BIA 18AL - odebrana

BIA 30E1 - odebrana

BIA 36271 - odebrana

BZA 02LY - odebrana

BIH 8812

PO 8GE78 - odebrana

PZ 5875V

ZS 957JN - odebrana

BI 8205Y - odebrana

BI 8575J

CG 41291

WP 8146H - odebrana

BSK 14LT

BI 8406H

BI 6779R

BI 63260 - odebrana

BI 5783W

BIA MS01 - odebrana

WE 737SX - odebrana

BI 9755P

BI 2229U - odebrana

BIA 6N68

BI 0148T

BMN 11296

 

 

 

„Bezpieczne wakacje 2018” - podsumowanie

Akweny wodne, podwórka osiedlowe, place zabaw, rejony szkół – to miejsca, do których podczas tegorocznych wakacji strażnicy zaglądali niezwykle często.


W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2018" strażnicy przeprowadzili  kontrole blisko 320 miejsc, gdzie młodzież chętnie spędzała swój wolny czas. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowanie dzieci i młodzieży oraz ich bezpieczeństwo.
Strażnicy doraźnie całodobowo kontrolowali  też  rejony osiedlowych punktów sprzedaży alkoholu, zwłaszcza w zakresie dostępu do niego osób nieletnich.
W wyniku akcji strażnicy przeprowadzili ponad 40 rozmów profilaktycznych, zastosowali 2 pouczenia i  nałożyli 2 mandaty karne.
Funkcjonariusze również w czasie wakacji prowadzili zajęcia profilaktyczne w dyżurujących  przedszkolach oraz miejscach, gdzie odbywały się półkolonie letnie. W tym czasie strażnicy przeprowadzili 30 spotkań, w których uczestniczyło ponad 700 dzieci.

Strażników miejskich można było spotkać również na plaży miejskiej. Funkcjonariusze pojawiali się tam, aby zadbać o bezpieczeństwo plażowiczów oraz o ład i porządek popularnego wśród białostoczan miejsca spędzania wolnego czasu. W ramach akcji „Bezpieczna Plaża Miejska Dojlidy 2018” strażnicy miejscy przeprowadzili blisko 100 kontroli terenu plaży miejskiej.

Wszystkie działania prowadzone przez Straż Miejską zostały podjęte i ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

„Bezpieczna droga do szkoły”

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym strażnicy miejscy wraz z funkcjonariuszem policji oraz pracownikiem  Zarządu Dróg Miejskich UM w Białymstoku przeprowadzili  kontrole w rejonach placówek oświatowych.

To już kolejna taka akcja, poprzednie, które przeprowadzone były w ubiegłych latach spotkały się z dużą aprobatą. Celem akcji „Bezpieczna droga do szkoły" jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeciwdziałanie zagrożeniom komunikacyjnym w okolicach placówek oświatowych.

W ramach akcji skontrolowanych zostało blisko 50 szkół na terenie miasta. Przedmiotem kontroli były w szczególności braki w infrastrukturze, czytelność znaków drogowych poziomych i pionowych oraz stan sygnalizatorów w obrębie skrzyżowań.

Podczas kontroli ujawniono kilka  nieprawidłowości dotyczących m. in. oznakowania pionowego i poziomego oraz widoczności znaków zasłoniętych przez gałęzie drzew. Wszystkie spostrzeżenia i uwagi zostały przekazane pracownikowi Zarządu Dróg Miejskich.

Kolejnym krokiem zmierzającym do poprawy bezpieczeństwa będzie wzmożona kontrola przejść dla pieszych wokół szkół. Ponadto od września strażnicy wznowią organizowane od lat zajęcia profilaktyczne „Bezpieczna droga do szkoły”. Podczas tych spotkań pierwszoklasiści będą poznawać zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.