Aktualności

986 uszkodzony

 Informujemy, że awarii uległ numer alarmowy Straży Miejskiej 986.
 Jej usunięcie powinno nastąpić około godz. 17.00 (15.09.2017r).

 Za utrudnienia przepraszamy. 

bezpieczna droga do szkoły

Strażnicy wyruszyli  z dziećmi na przejścia dla pieszych. Dzisiaj funkcjonariusze z  Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Białymstoku  ruszyli  do Szkoły Podstawowej Nr  9 przy ul. Legionowej 9, gdzie spotkali się z uczniami klas pierwszych.

Na początek strażniczki przeprowadzili  pogadankę na temat  zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, a następnie wyruszyli wraz z uczniami na przejście dla pieszych przy ul. M. C. Skłodowskiej, gdzie utrwalili  podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnię.

Takie  spotkanie jest też doskonałą okazją do przekazania dzieciom kamizelek odblaskowych.

Celem akcji jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające ze złego zachowania się na drodze oraz zaprezentowanie wpływu elementów odblaskowych na bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego. Strażnicy miejscy będą dbali o bezpieczeństwo uczniów, a sama obecność strażnika przy przejściu działa też prewencyjnie na kierowców.

Mamy nadzieję, że nasze działania zapobiegną nieszczęśliwym zdarzeniom na drodze z udziałem dzieci, a swoją energię wykorzystają one do jak najlepszych wyników w nauce i bezpiecznych zabaw poza drogą.

Akcja "Bezpieczna droga do szkoły" potrwa przez cały wrzesień. W tym czasie strażnicy  będą uczestniczyć w spotkaniach z uczniami, żeby przypominać o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Strażnicy ruszają do szkoły

Po wakacyjnej przerwie, z nowymi pomysłami, doświadczeniami, pełni zapału i energii do pracy, strażnicy wracają do szkół i przedszkoli.

"Bezpieczna droga do szkoły" na początek, dalej " Uwaga na obcych", "Bezpieczne spotkania", czy "Odpowiedzialność prawna nieletnich"… Tematyka dostosowana jest do wieku poszczególnej grupy odbiorców oraz do ich potrzeb. A strażnicy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą pracują nie tylko na początku roku szkolnego i przed wakacjami, ale spotykają się z dziećmi przez cały rok szkolny.

A wszystko po to, aby promować wśród dzieci i młodzieży zdrowy styl życia, pozytywne wzorce zachowań oraz by przekazać podstawy obowiązującego prawa.

W tym celu bazując na nabytych w ubiegłym roku szkolnym doświadczeniach, spostrzeżeniach i przemyśleniach, na rok szkolny 2017/2018 został opracowany nowy program profilaktyczny. Tematy w nim zawarte zostały dobrane starannie, zważywszy na wiek odbiorców, ich rozwój emocjonalny, intelektualny oraz motoryczny.

Do programu profilaktycznego zostały wpisane  nowe tematy: „Eko – Przedszkolak” – celem zajęć jest budzenie i kształtowanie świadomych postaw ekologicznych najmłodszego pokolenia naszego miasta; „Bezpieczny każdego dnia” – zapoznanie najmłodszych z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w życiu codziennym; „Wiem jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach” poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożeń; „Wiem, jak chronić środowisko” – celem zajęć jest kształtowanie świadomości i postawy ekologicznej oraz uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska.

Szczegółowy program dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce "Profilaktyka". Zapraszamy.

 

Bezpieczne wakacje 2017- podsumowanie

Akweny wodne, podwórka osiedlowe, place zabaw, rejony szkół – to miejsca, do których podczas tegorocznych wakacji strażnicy zaglądali niezwykle często.

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2017” strażnicy przeprowadzili  kontrole ok.270 miejsc, gdzie młodzież chętnie spędzała swój wolny czas. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowanie dzieci i młodzieży oraz ich bezpieczeństwo.

Strażnicy doraźnie całodobowo kontrolowali  też  rejony osiedlowych punktów sprzedaży alkoholu, zwłaszcza w zakresie dostępu do niego osób nieletnich.

 W czasie wakacji prowadzone były również kontrole placów zabaw, które polegały na sprawdzaniu stanu technicznego urządzeń znajdujących się na tych placach oraz stanu czystości w tym rejonie. Strażnicy sprawdzali również czy na teren placów zabaw nie są wyprowadzane zwierzęta, nie jest spożywany alkohol czy też nie są naruszane przepisy związane z zakazem palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Od czerwca do końca sierpnia 2017 roku przeprowadzili ok.120 kontroli placów zabaw na terenie miasta Białegostoku.

Funkcjonariusze również w czasie wakacji prowadzili zajęcia profilaktyczne w miejscach gdzie odbywały się półkolonie letnie. W tym czasie strażnicy przeprowadzili blisko 50 spotkań, w których uczestniczyło prawie 1200 dzieci.

Wszystkie działania prowadzone przez Straż Miejską zostały podjęte i ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji.