Aktualności

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Jest to projekt, którego współpomysłodawcą jest Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku. Jego celem jest propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

W tegorocznej rywalizacji wzięli udział uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Białymstoku. Młodzież zmagała się w kilku konkurencjach, dotyczących m.in. bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej,  zawiadamiania służb ratunkowych o określonym zdarzeniu oraz użyciu sprzętu gaśniczego. Uczniowie biorący udział w rywalizacji musieli wykazać się wiedzą teoretyczną dotyczącą tych zagadnień oraz praktyką.

Podsumowaniem był zaś festyn adresowany  do uczniów, rodziców i nauczycieli SP Nr 44. W trakcie imprezy odbywały się zajęcia profilaktyczno – edukacyjne, różnorodne konkursy, gry i zabawy oraz warsztaty plastyczne.

Festyn był również podsumowaniem całorocznych działań profilaktyczno – wychowawczych