Aktualności

Eko-strażnik.Razem na straży przyrody

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy ma być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, propagowanie zasad prawidłowej segregacji, sortowania, recyklingu, wtórnego wykorzystania zdawałoby się niepotrzebnych odpadów.

Regulamin konkursu plastycznego ,, Eko-strażnik. Razem na straży przyrody” dostępny jest tutaj

 

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Jest to projekt, którego współpomysłodawcą jest Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku. Jego celem jest propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

W tegorocznej rywalizacji wzięli udział uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Białymstoku. Młodzież zmagała się w kilku konkurencjach, dotyczących m.in. bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej,  zawiadamiania służb ratunkowych o określonym zdarzeniu oraz użyciu sprzętu gaśniczego. Uczniowie biorący udział w rywalizacji musieli wykazać się wiedzą teoretyczną dotyczącą tych zagadnień oraz praktyką.

Podsumowaniem był zaś festyn adresowany  do uczniów, rodziców i nauczycieli SP Nr 44. W trakcie imprezy odbywały się zajęcia profilaktyczno – edukacyjne, różnorodne konkursy, gry i zabawy oraz warsztaty plastyczne.

Festyn był również podsumowaniem całorocznych działań profilaktyczno – wychowawczych