Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Jest to projekt, którego współpomysłodawcą jest Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku. Jego celem jest propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

W tegorocznej rywalizacji wzięli udział uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Białymstoku. Młodzież zmagała się w kilku konkurencjach, dotyczących m.in. bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej,  zawiadamiania służb ratunkowych o określonym zdarzeniu oraz użyciu sprzętu gaśniczego. Uczniowie biorący udział w rywalizacji musieli wykazać się wiedzą teoretyczną dotyczącą tych zagadnień oraz praktyką.

Podsumowaniem był zaś festyn adresowany  do uczniów, rodziców i nauczycieli SP Nr 44. W trakcie imprezy odbywały się zajęcia profilaktyczno – edukacyjne, różnorodne konkursy, gry i zabawy oraz warsztaty plastyczne.

Festyn był również podsumowaniem całorocznych działań profilaktyczno – wychowawczych