Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

Tablice rejestracyjne do odbioru

Straż Miejska  posiada odnalezione po wczorajszej  ulewie tablice rejestracyjne.

W siedzibie Straży Miejskiej, przy ul. Składowej 11,  można odebrać odnalezione po ulewie tablice rejestracyjne. Aktualny wykaz wszystkich zgromadzonych tablic znajduje się poniżej. Po swoją tablicę należy zgłosić się z dowodem rejestracyjnym:

BI 0644W

BI 8312U

BI 0444W

BI 7981V

BI 5744N

BIA 20P7

NO 4593K

BI 97072

BI 95852

BI 7524J

BI 1137K

BI 83637

BI 0894R

BI 8765U

BI 74852

BIA MY33

BIA 03264

BIA 07982

BIK 3393

BZA 95WF

NEL 18973

KR 6F972

KR 9N567