Aktualności

Eko-strażnik.Razem na straży przyrody

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy ma być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, propagowanie zasad prawidłowej segregacji, sortowania, recyklingu, wtórnego wykorzystania zdawałoby się niepotrzebnych odpadów.

Regulamin konkursu plastycznego ,, Eko-strażnik. Razem na straży przyrody” dostępny jest tutaj

 

„Bezpieczna bajka”

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, strażnicy zorganizowali konkurs plastyczny na ilustrację czytanych bajek terapeutycznych.  Dzieci miały możliwość posłuchać bajek – pomagajek, które  uczą właściwych metod działania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

Od początku roku strażniczki z referatu profilaktyki rozpoczęły cykl spotkań dla uczniów świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 44, na których czytały bajki profilaktyczne. Były to opowiadaniai niezwykłe, a historie tak skonstruowane i napisane, by dzieci odnajdywały w nich cząstkę siebie, swoich uczuć, emocji, konkretnych problemów z którymi się borykają. Opowiadały o sytuacjach, które mogą zdarzyć się każdemu dziecku. Prezentowały zagrożenie i dawały propozycje poradzenia sobie z nim.

W trakcie tych właśnie spotkań, narodził się pomysł zorganizowania konkursu na ilustracje czytanych bajek. Po każdej przeczytanej raz w miesiącu bajce, dzieci miały za zadanie wykonać do niej ilustrację. Jury, w skład którego wchodziły strażniczki miejskie miały nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców, gdyż każda praca była wyjątkowa. Komisja  oceniając prace brała pod uwagę zgodność tematu pracy z tematyką konkursową. Spośród wszystkich prac, zostały wyłonione najlepsze.

Laureatom konkursu gratulujemy a wszystkim dzieciom życzymy bezpiecznych wakacji.