Aktualności

„Bezpieczna bajka”

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, strażnicy zorganizowali konkurs plastyczny na ilustrację czytanych bajek terapeutycznych.  Dzieci miały możliwość posłuchać bajek – pomagajek, które  uczą właściwych metod działania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

Od początku roku strażniczki z referatu profilaktyki rozpoczęły cykl spotkań dla uczniów świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 44, na których czytały bajki profilaktyczne. Były to opowiadaniai niezwykłe, a historie tak skonstruowane i napisane, by dzieci odnajdywały w nich cząstkę siebie, swoich uczuć, emocji, konkretnych problemów z którymi się borykają. Opowiadały o sytuacjach, które mogą zdarzyć się każdemu dziecku. Prezentowały zagrożenie i dawały propozycje poradzenia sobie z nim.

W trakcie tych właśnie spotkań, narodził się pomysł zorganizowania konkursu na ilustracje czytanych bajek. Po każdej przeczytanej raz w miesiącu bajce, dzieci miały za zadanie wykonać do niej ilustrację. Jury, w skład którego wchodziły strażniczki miejskie miały nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców, gdyż każda praca była wyjątkowa. Komisja  oceniając prace brała pod uwagę zgodność tematu pracy z tematyką konkursową. Spośród wszystkich prac, zostały wyłonione najlepsze.

Laureatom konkursu gratulujemy a wszystkim dzieciom życzymy bezpiecznych wakacji.