Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

„Bezpieczna bajka”

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, strażnicy zorganizowali konkurs plastyczny na ilustrację czytanych bajek terapeutycznych.  Dzieci miały możliwość posłuchać bajek – pomagajek, które  uczą właściwych metod działania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

Od początku roku strażniczki z referatu profilaktyki rozpoczęły cykl spotkań dla uczniów świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 44, na których czytały bajki profilaktyczne. Były to opowiadaniai niezwykłe, a historie tak skonstruowane i napisane, by dzieci odnajdywały w nich cząstkę siebie, swoich uczuć, emocji, konkretnych problemów z którymi się borykają. Opowiadały o sytuacjach, które mogą zdarzyć się każdemu dziecku. Prezentowały zagrożenie i dawały propozycje poradzenia sobie z nim.

W trakcie tych właśnie spotkań, narodził się pomysł zorganizowania konkursu na ilustracje czytanych bajek. Po każdej przeczytanej raz w miesiącu bajce, dzieci miały za zadanie wykonać do niej ilustrację. Jury, w skład którego wchodziły strażniczki miejskie miały nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców, gdyż każda praca była wyjątkowa. Komisja  oceniając prace brała pod uwagę zgodność tematu pracy z tematyką konkursową. Spośród wszystkich prac, zostały wyłonione najlepsze.

Laureatom konkursu gratulujemy a wszystkim dzieciom życzymy bezpiecznych wakacji.