Aktualności

Eko-strażnik.Razem na straży przyrody

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy ma być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, propagowanie zasad prawidłowej segregacji, sortowania, recyklingu, wtórnego wykorzystania zdawałoby się niepotrzebnych odpadów.

Regulamin konkursu plastycznego ,, Eko-strażnik. Razem na straży przyrody” dostępny jest tutaj

 

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

Ponad 900 spotkań z dziećmi i młodzieżą w ponad 80 placówkach oświatowych – to bilans zajęć profilaktycznych przeprowadzonych przez strażników w roku szkolnym 2016/2017.

Dla pracowników Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej był to rok wytężonej pracy. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą  - przekazywanie im informacji na temat zagrożeń, a także uczenie podstaw prawa - to jedno z najważniejszych zadań Straży.

Świadczy o tym choćby fakt, że jesteśmy obecni w ponad 80 białostockich placówkach oświatowych. Wiedza, umiejętności i postawy, jakie przekazujemy młodym ludziom dostosowane są do wieku uczniów. W przedszkolach i najmłodszych klasach szkół podstawowych uczymy zasad ruchu drogowego, przypominamy, aby zbyt nie ufać obcym, ale za to z każdym problemem można zwrócić się  bezpiecznie do osoby w mundurze: strażnika czy policjanta. Ze starszymi uczniami rozmawiamy o uzależnieniach, a także o przepisach prawa i odpowiedzialności osób nieletnich za popełnione przez nich czyny zabronione.

Od września 2016 roku wprowadzone zostały nowe tematy zajęć profilaktycznych :

,,Najważniejszy I Krok ’’, ,, Zanim poprosisz rodziców”, ,, Zwierzęta w mieście’’ oraz 
,, Bezpieczne spotkanie ’’. Pomyśleliśmy również o osobach starszych. To właśnie dla nich przygotowaliśmy zajęcia ,, Bezpieczny senior ’’. W ramach tego programu zostały opracowane  następujące tematy spotkań: ,,Monter, wnuczek, policjant, ….. i inni-sposoby oszustw na osobach starszych’’, ,, Sprzedać za wszelką cenę’’ oraz ,, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Podczas  spotkań strażnicy omawiali metody stosowane przez oszustów podających się za członków dalekiej rodziny, urzędników, a także funkcjonariuszy służb mundurowych,  omawiają  również metody stosowane przez sprzedawców podczas różnego rodzaju pokazów połączonych ze sprzedażą, czy podpisywaniem umów na świadczenie usług. Podczas tych spotkań funkcjonariusze podpowiadają w jaki sposób unikać  zagrożeń, nie dać się oszukać, być czujnym i pamiętać o ograniczonym zaufaniu.

 

Strażnicy z Referatu ds. Profilaktyki uczestniczyli  także w spotkaniach organizowanych przez inne podmioty: festyny, konkursy, konferencje, kampanie społeczno – edukacyjne, spotkania z młodzieżą.

Funkcjonariusze również w czasie wakacji będą spotykać  się z dziećmi  w dyżurujących podczas wakacji  przedszkolach oraz miejscach, gdzie odbywają się półkolonie letnie.