Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

Ponad 900 spotkań z dziećmi i młodzieżą w ponad 80 placówkach oświatowych – to bilans zajęć profilaktycznych przeprowadzonych przez strażników w roku szkolnym 2016/2017.

Dla pracowników Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej był to rok wytężonej pracy. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą  - przekazywanie im informacji na temat zagrożeń, a także uczenie podstaw prawa - to jedno z najważniejszych zadań Straży.

Świadczy o tym choćby fakt, że jesteśmy obecni w ponad 80 białostockich placówkach oświatowych. Wiedza, umiejętności i postawy, jakie przekazujemy młodym ludziom dostosowane są do wieku uczniów. W przedszkolach i najmłodszych klasach szkół podstawowych uczymy zasad ruchu drogowego, przypominamy, aby zbyt nie ufać obcym, ale za to z każdym problemem można zwrócić się  bezpiecznie do osoby w mundurze: strażnika czy policjanta. Ze starszymi uczniami rozmawiamy o uzależnieniach, a także o przepisach prawa i odpowiedzialności osób nieletnich za popełnione przez nich czyny zabronione.

Od września 2016 roku wprowadzone zostały nowe tematy zajęć profilaktycznych :

,,Najważniejszy I Krok ’’, ,, Zanim poprosisz rodziców”, ,, Zwierzęta w mieście’’ oraz 
,, Bezpieczne spotkanie ’’. Pomyśleliśmy również o osobach starszych. To właśnie dla nich przygotowaliśmy zajęcia ,, Bezpieczny senior ’’. W ramach tego programu zostały opracowane  następujące tematy spotkań: ,,Monter, wnuczek, policjant, ….. i inni-sposoby oszustw na osobach starszych’’, ,, Sprzedać za wszelką cenę’’ oraz ,, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Podczas  spotkań strażnicy omawiali metody stosowane przez oszustów podających się za członków dalekiej rodziny, urzędników, a także funkcjonariuszy służb mundurowych,  omawiają  również metody stosowane przez sprzedawców podczas różnego rodzaju pokazów połączonych ze sprzedażą, czy podpisywaniem umów na świadczenie usług. Podczas tych spotkań funkcjonariusze podpowiadają w jaki sposób unikać  zagrożeń, nie dać się oszukać, być czujnym i pamiętać o ograniczonym zaufaniu.

 

Strażnicy z Referatu ds. Profilaktyki uczestniczyli  także w spotkaniach organizowanych przez inne podmioty: festyny, konkursy, konferencje, kampanie społeczno – edukacyjne, spotkania z młodzieżą.

Funkcjonariusze również w czasie wakacji będą spotykać  się z dziećmi  w dyżurujących podczas wakacji  przedszkolach oraz miejscach, gdzie odbywają się półkolonie letnie.