Aktualności

Półkolonie ze Strażą Miejską

Wakacje to upragniony dla wszystkich czas zabawy, zasłużonego wypoczynku dzieci i młodzieży.  Warto jednak pamiętać, że nie zwalnia nas on z myślenia i dbania o swoje i innych bezpieczeństwo.

Podobnie jak w latach ubiegłych, strażnicy miejscy, tym razem  we współpracy z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz przedstawicielem Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzą zajęcia profilaktyczne skierowane do dzieci przebywających na półkoloniach.

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” strażnicy ds. profilaktyki odwiedzili dzieci uczestniczące w półkoloniach letnich w Szkole Podstawowej Nr 8, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz  w klubie „Miraż” i „Krąg”. W trakcie pierwszych dwóch tygodni wakacji w spotkaniach uczestniczyło blisko 200 dzieci.

Głównym celem spotkań jest wskazanie uczestnikom niebezpieczeństw grożących im w czasie letniego wypoczynku nad wodą, podwórku, czy w lesie. Poprzez gry i zabawy dzieci uczą się bezpiecznych zachowań, mających na celu zapobiegnięcie wystąpieniu nieszczęśliwych zdarzeń z ich udziałem podczas wakacji.

Akcje „Bezpieczne wakacje” są ważnym elementem w działalności Straży Miejskiej, ponieważ bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.