Aktualności

Eko-strażnik.Razem na straży przyrody

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy ma być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, propagowanie zasad prawidłowej segregacji, sortowania, recyklingu, wtórnego wykorzystania zdawałoby się niepotrzebnych odpadów.

Regulamin konkursu plastycznego ,, Eko-strażnik. Razem na straży przyrody” dostępny jest tutaj

 

Półkolonie ze Strażą Miejską

Wakacje to upragniony dla wszystkich czas zabawy, zasłużonego wypoczynku dzieci i młodzieży.  Warto jednak pamiętać, że nie zwalnia nas on z myślenia i dbania o swoje i innych bezpieczeństwo.

Podobnie jak w latach ubiegłych, strażnicy miejscy, tym razem  we współpracy z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz przedstawicielem Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzą zajęcia profilaktyczne skierowane do dzieci przebywających na półkoloniach.

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” strażnicy ds. profilaktyki odwiedzili dzieci uczestniczące w półkoloniach letnich w Szkole Podstawowej Nr 8, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz  w klubie „Miraż” i „Krąg”. W trakcie pierwszych dwóch tygodni wakacji w spotkaniach uczestniczyło blisko 200 dzieci.

Głównym celem spotkań jest wskazanie uczestnikom niebezpieczeństw grożących im w czasie letniego wypoczynku nad wodą, podwórku, czy w lesie. Poprzez gry i zabawy dzieci uczą się bezpiecznych zachowań, mających na celu zapobiegnięcie wystąpieniu nieszczęśliwych zdarzeń z ich udziałem podczas wakacji.

Akcje „Bezpieczne wakacje” są ważnym elementem w działalności Straży Miejskiej, ponieważ bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.