Aktualności

Bezpieczne wakacje ze strażą miejską

Wakacje to czas zabawy i wypoczynku dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Właściwe zachowanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest gwarancją spokojnego pobytu oraz uniknięcia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

Białostoccy strażnicy miejscy we współpracy z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  prowadzą zajęcia profilaktyczne skierowane do dzieci przebywających na półkoloniach w Białymstoku.

W ramach akcji ,, Bezpieczne wakacje” strażnicy ds. profilaktyki przez ostatnie 3 tygodnie odwiedzili dzieci uczestniczące na półkoloniach letnich w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Teatrze  Narwal, Centrum Kreatywności ,,To Tu’’ oraz w English Kids Club. Od początku  w spotkaniach ze Strażą Miejską uczestniczyło ponad 530  dzieci.

Akcja „Bezpieczne wakacje” są ważnym elementem w działalności Straży Miejskiej, ponieważ bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.