Aktualności

Eko-strażnik.Razem na straży przyrody

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy ma być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, propagowanie zasad prawidłowej segregacji, sortowania, recyklingu, wtórnego wykorzystania zdawałoby się niepotrzebnych odpadów.

Regulamin konkursu plastycznego ,, Eko-strażnik. Razem na straży przyrody” dostępny jest tutaj

 

Bezpieczne wakacje ze strażą miejską

Wakacje to czas zabawy i wypoczynku dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Właściwe zachowanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest gwarancją spokojnego pobytu oraz uniknięcia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

Białostoccy strażnicy miejscy we współpracy z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  prowadzą zajęcia profilaktyczne skierowane do dzieci przebywających na półkoloniach w Białymstoku.

W ramach akcji ,, Bezpieczne wakacje” strażnicy ds. profilaktyki przez ostatnie 3 tygodnie odwiedzili dzieci uczestniczące na półkoloniach letnich w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Teatrze  Narwal, Centrum Kreatywności ,,To Tu’’ oraz w English Kids Club. Od początku  w spotkaniach ze Strażą Miejską uczestniczyło ponad 530  dzieci.

Akcja „Bezpieczne wakacje” są ważnym elementem w działalności Straży Miejskiej, ponieważ bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.