Aktualności

Bezpieczne wakacje 2017- podsumowanie

Akweny wodne, podwórka osiedlowe, place zabaw, rejony szkół – to miejsca, do których podczas tegorocznych wakacji strażnicy zaglądali niezwykle często.

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2017” strażnicy przeprowadzili  kontrole ok.270 miejsc, gdzie młodzież chętnie spędzała swój wolny czas. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowanie dzieci i młodzieży oraz ich bezpieczeństwo.

Strażnicy doraźnie całodobowo kontrolowali  też  rejony osiedlowych punktów sprzedaży alkoholu, zwłaszcza w zakresie dostępu do niego osób nieletnich.

 W czasie wakacji prowadzone były również kontrole placów zabaw, które polegały na sprawdzaniu stanu technicznego urządzeń znajdujących się na tych placach oraz stanu czystości w tym rejonie. Strażnicy sprawdzali również czy na teren placów zabaw nie są wyprowadzane zwierzęta, nie jest spożywany alkohol czy też nie są naruszane przepisy związane z zakazem palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Od czerwca do końca sierpnia 2017 roku przeprowadzili ok.120 kontroli placów zabaw na terenie miasta Białegostoku.

Funkcjonariusze również w czasie wakacji prowadzili zajęcia profilaktyczne w miejscach gdzie odbywały się półkolonie letnie. W tym czasie strażnicy przeprowadzili blisko 50 spotkań, w których uczestniczyło prawie 1200 dzieci.

Wszystkie działania prowadzone przez Straż Miejską zostały podjęte i ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji.