Aktualności

Eko-strażnik.Razem na straży przyrody

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy ma być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, propagowanie zasad prawidłowej segregacji, sortowania, recyklingu, wtórnego wykorzystania zdawałoby się niepotrzebnych odpadów.

Regulamin konkursu plastycznego ,, Eko-strażnik. Razem na straży przyrody” dostępny jest tutaj

 

Kontrola miejsc gromadzenia odpadów

Straż Miejska wspólnie ze Spółką „Lech” skontrolowała centrum miasta.

Sprawdzano miejsca, w których usytuowane są pojemniki na odpady komunalne pod kątem ich przepełnienia, jak również utrzymania porządku i czystości w ich rejonie.

Kontrole prowadzone były z uwagi na prośby mieszkańców centrum miasta. Skarżyli się oni na bałagan i gromadzenie się dużej ilości odpadów przy śmietnikach.

W trakcie kontroli nie stwierdzono większych nieprawidłowości. Pojemniki nie były przepełnione, a teren wokół utrzymany w czystości. Natomiast wszelkie uchybienia natychmiast przekazano administratorom terenów.