Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

Kontrola miejsc gromadzenia odpadów

Straż Miejska wspólnie ze Spółką „Lech” skontrolowała centrum miasta.

Sprawdzano miejsca, w których usytuowane są pojemniki na odpady komunalne pod kątem ich przepełnienia, jak również utrzymania porządku i czystości w ich rejonie.

Kontrole prowadzone były z uwagi na prośby mieszkańców centrum miasta. Skarżyli się oni na bałagan i gromadzenie się dużej ilości odpadów przy śmietnikach.

W trakcie kontroli nie stwierdzono większych nieprawidłowości. Pojemniki nie były przepełnione, a teren wokół utrzymany w czystości. Natomiast wszelkie uchybienia natychmiast przekazano administratorom terenów.