Aktualności

Kontrola miejsc gromadzenia odpadów

Straż Miejska wspólnie ze Spółką „Lech” skontrolowała centrum miasta.

Sprawdzano miejsca, w których usytuowane są pojemniki na odpady komunalne pod kątem ich przepełnienia, jak również utrzymania porządku i czystości w ich rejonie.

Kontrole prowadzone były z uwagi na prośby mieszkańców centrum miasta. Skarżyli się oni na bałagan i gromadzenie się dużej ilości odpadów przy śmietnikach.

W trakcie kontroli nie stwierdzono większych nieprawidłowości. Pojemniki nie były przepełnione, a teren wokół utrzymany w czystości. Natomiast wszelkie uchybienia natychmiast przekazano administratorom terenów.