Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

BEZPIECZNY KAŻDEGO DNIA

To kolejne zajęcia przygotowane przez Straż Miejską z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych. Tym razem straż wsparła PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok. Dzieci były zachwycone.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców miasta, Straż Miejska w Białymstoku we współpracy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok rozpoczęła cykl zajęć pn. ,,Bezpieczny każdego dnia” . Pierwsza taka  pogadanka  odbyła się dzisiaj  w Przedszkolu Samorządowym  Nr  28 przy ul. Wierzbowej 21 A Mundurowi  wraz z pracownikiem PGE  Dystrybucja S. A. zapoznawali najmłodszych z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w życiu codziennym.

W bardzo serdecznej atmosferze pracownik z PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok opowiadał dzieciom skąd się bierze prąd i jak dociera do domu, czy przedszkola.  Szczególną uwagę zwrócił na konieczność zachowania ostrożności  przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi prądem. Dzieci dowiedziały się, że mogą korzystać z nich tylko w obecności dorosłych. W czasie zajęć prezentował różne przewody, aby pokazać jakie niebezpieczeństwa mogą się zdarzyć podczas niewłaściwego korzystania z urządzeń elektrycznych.  Dzieci z dużym zaangażowaniem wzięły udział w tych niezwykłych zajęciach, które przybliżyły im tajemnicę prądu.  Dowiedziały się również na jaki numer mogą zadzwonić w razie gdy zabraknie prądu w domu.

Na koniec spotkania najmłodsi wzięli udział w konkursie z nagrodami przygotowanymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok. Dzieci  otrzymały również zawieszki i  opaski odblaskowe.