Aktualności

Eko-strażnik.Razem na straży przyrody

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy ma być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, propagowanie zasad prawidłowej segregacji, sortowania, recyklingu, wtórnego wykorzystania zdawałoby się niepotrzebnych odpadów.

Regulamin konkursu plastycznego ,, Eko-strażnik. Razem na straży przyrody” dostępny jest tutaj

 

Zareaguj - nie pozwól zamarznąć

Temperatury na zewnątrz coraz niższe, więc coraz trudniej jest przetrwać bezdomnym i osobom starszym i niedołężnym. Mrozy są także zabójcze dla osób, które pod wpływem alkoholu zasypiają na ławkach, przystankach czy wprost na chodnikach.

Jedyny ratunek dla nich, to szybka pomoc. W tym celu, w okresie zimowym, prowadzimy akcję "Zimowy Ratownik".  Funkcjonariusze każdego dnia odwiedzają pustostany oraz miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Informują je, gdzie mogą  uzyskać pomoc, przewożone są też do noclegowni, ogrzewalni lub Izby Wytrzeźwień.

W ciągu dwóch miesięcy trwania akcji strażnicy podjęli ponad 800 interwencji. W ich wyniku prawie 370 osób przewieziono do izby wytrzeźwień,  13 osób przewieziono do ogrzewalni i tyle samo przekazano pogotowiu ratunkowemu.

W zimowej pomocy osobom bezdomnym ogromną rolę odgrywają mieszkańcy naszego miasta. Dzięki  informacjom od nich docieramy do osób potrzebujących pomocy i miejsc, w których przebywają osoby bezdomne.

Warto reagować. Jeden telefon – 986 - może uratować ludzkie życie.