Aktualności

Zareaguj - nie pozwól zamarznąć

Temperatury na zewnątrz coraz niższe, więc coraz trudniej jest przetrwać bezdomnym i osobom starszym i niedołężnym. Mrozy są także zabójcze dla osób, które pod wpływem alkoholu zasypiają na ławkach, przystankach czy wprost na chodnikach.

Jedyny ratunek dla nich, to szybka pomoc. W tym celu, w okresie zimowym, prowadzimy akcję "Zimowy Ratownik".  Funkcjonariusze każdego dnia odwiedzają pustostany oraz miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Informują je, gdzie mogą  uzyskać pomoc, przewożone są też do noclegowni, ogrzewalni lub Izby Wytrzeźwień.

W ciągu dwóch miesięcy trwania akcji strażnicy podjęli ponad 800 interwencji. W ich wyniku prawie 370 osób przewieziono do izby wytrzeźwień,  13 osób przewieziono do ogrzewalni i tyle samo przekazano pogotowiu ratunkowemu.

W zimowej pomocy osobom bezdomnym ogromną rolę odgrywają mieszkańcy naszego miasta. Dzięki  informacjom od nich docieramy do osób potrzebujących pomocy i miejsc, w których przebywają osoby bezdomne.

Warto reagować. Jeden telefon – 986 - może uratować ludzkie życie.