Aktualności

Podsumowanie I semestru 2017/2018

Ponad 500 spotkań z dziećmi, młodzieżą – to bilans zajęć profilaktycznych przeprowadzonych przez strażników w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Funkcjonariusze z Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej, jak co roku, od września rozpoczęli intensywną pracę. Zajęcia prowadzone były w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Strażnicy przeprowadzili 529 spotkań, w których  uczestniczyło ponad 12 tys. odbiorców.

Dominującymi tematami w I semestrze bieżącego roku szkolnego były: ,, Bezpieczna droga do szkoły ", „Autochodzik, czyli jestem bezpieczny na drodze”, „Rola i zadania Straży Miejskiej”, „Wiem jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach”, ,,Uwaga na obcych”,  oraz „ Eko- przedszkolak”.

 Od września 2017 r. do programu profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018 zostały wprowadzone nowe tematy zajęć profilaktycznych: ,, Eko-przedszkolak”, ,, Bezpieczny każdego dnia”, ,, Wiem jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach” oraz ,, Wiem jak chronić środowisko”.

Intensywna praca czeka funkcjonariuszy również podczas ferii. W tym czasie strażnicy spotykają się z dziećmi w klubach osiedlowych i na zimowiskach, kontynuując rozpoczęte przed feriami tematy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.