Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

Podsumowanie I semestru 2017/2018

Ponad 500 spotkań z dziećmi, młodzieżą – to bilans zajęć profilaktycznych przeprowadzonych przez strażników w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Funkcjonariusze z Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej, jak co roku, od września rozpoczęli intensywną pracę. Zajęcia prowadzone były w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Strażnicy przeprowadzili 529 spotkań, w których  uczestniczyło ponad 12 tys. odbiorców.

Dominującymi tematami w I semestrze bieżącego roku szkolnego były: ,, Bezpieczna droga do szkoły ", „Autochodzik, czyli jestem bezpieczny na drodze”, „Rola i zadania Straży Miejskiej”, „Wiem jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach”, ,,Uwaga na obcych”,  oraz „ Eko- przedszkolak”.

 Od września 2017 r. do programu profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018 zostały wprowadzone nowe tematy zajęć profilaktycznych: ,, Eko-przedszkolak”, ,, Bezpieczny każdego dnia”, ,, Wiem jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach” oraz ,, Wiem jak chronić środowisko”.

Intensywna praca czeka funkcjonariuszy również podczas ferii. W tym czasie strażnicy spotykają się z dziećmi w klubach osiedlowych i na zimowiskach, kontynuując rozpoczęte przed feriami tematy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.