Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

z wizytą w stowarzyszeniu „Droga”

 W związku z trwającymi feriami zimowymi strażnicy wspólnie z PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok zapoznają dzieci z podstawowymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa w domu i na podwórku.

Dzisiaj w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Droga przy ul. Proletariackiej 21 strażniczki  przeprowadziły pogadankę z dziećmi dotyczącą bezpiecznych zabaw. Funkcjonariuszki rozmawiały z najmłodszymi o bezpieczeństwie, zarówno podczas ferii, jak i w zwykłym codziennym życiu. Podczas spotkania pracownik z PGE  opowiadał najmłodszym skąd się bierze prąd i jak dociera do domu, czy przedszkola. Dzieci dowiedziały się, że mogą korzystać z nich tylko w obecności dorosłych. W czasie zajęć prezentowane były różne przewody, aby pokazać jakie niebezpieczeństwa mogą się zdarzyć podczas niewłaściwego korzystania z urządzeń elektrycznych.  

Dzieci z dużym zaangażowaniem wzięły udział w tych zajęciach, które przybliżyły im tajemnicę prądu. 

Na koniec spotkania najmłodsi wzięli udział w konkursie z nagrodami przygotowanymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok. A od mundurowych otrzymały zawieszki odblaskowe i balony z numerem alarmowym 986.