Aktualności

Eko-strażnik.Razem na straży przyrody

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy ma być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, propagowanie zasad prawidłowej segregacji, sortowania, recyklingu, wtórnego wykorzystania zdawałoby się niepotrzebnych odpadów.

Regulamin konkursu plastycznego ,, Eko-strażnik. Razem na straży przyrody” dostępny jest tutaj

 

z wizytą w stowarzyszeniu „Droga”

 W związku z trwającymi feriami zimowymi strażnicy wspólnie z PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok zapoznają dzieci z podstawowymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa w domu i na podwórku.

Dzisiaj w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Droga przy ul. Proletariackiej 21 strażniczki  przeprowadziły pogadankę z dziećmi dotyczącą bezpiecznych zabaw. Funkcjonariuszki rozmawiały z najmłodszymi o bezpieczeństwie, zarówno podczas ferii, jak i w zwykłym codziennym życiu. Podczas spotkania pracownik z PGE  opowiadał najmłodszym skąd się bierze prąd i jak dociera do domu, czy przedszkola. Dzieci dowiedziały się, że mogą korzystać z nich tylko w obecności dorosłych. W czasie zajęć prezentowane były różne przewody, aby pokazać jakie niebezpieczeństwa mogą się zdarzyć podczas niewłaściwego korzystania z urządzeń elektrycznych.  

Dzieci z dużym zaangażowaniem wzięły udział w tych zajęciach, które przybliżyły im tajemnicę prądu. 

Na koniec spotkania najmłodsi wzięli udział w konkursie z nagrodami przygotowanymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok. A od mundurowych otrzymały zawieszki odblaskowe i balony z numerem alarmowym 986.