Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

zimowe obowiązki

 Zima na razie odpuściła, ale wygląda na to że odpowiedzialni za stan chodników też.

Wczoraj na drogach naszego miasta były fatalne warunki do jazdy , mokre drogi zamarzały a na ich powierzchni  utworzyła się gołoledź. Administracje i zarządcy dróg nie wywiązali się wczoraj ze swoich obowiązków. Wiele osób z powodu śliskości miało trudności  w poruszaniu się po chodnikach. Dlatego też dziś Straż Miejska prowadzi wzmożone kontrole i egzekwuje niewywiązywanie się właścicieli posesji z obowiązków odśnieżania chodnika.

Od wczoraj strażnicy stwierdzili 23 wykroczenia bezpośrednio związane z zimą, wszczęto 17 postępowań w związku z niewywiązaniem się z obowiązku odśnieżania, zastosowano 5 pouczeń, nałożono 3 mandaty karne.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania ze śniegu, lodu i błota chodników bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości, a w przypadku gołoledzi do usuwania śliskości. Ponadto właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków, niezwłocznie po ich pojawieniu się.

Za niewywiązywanie się z obowiązku odśnieżania właściciele odpowiedzialni będą karani mandatami karnymi w wysokości 100 zł natomiast za nie usuwanie sopli bądź nawisów przewidziany jest mandat karny w wysokości do 500 zł.