Aktualności

Eko-strażnik.Razem na straży przyrody

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy ma być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, propagowanie zasad prawidłowej segregacji, sortowania, recyklingu, wtórnego wykorzystania zdawałoby się niepotrzebnych odpadów.

Regulamin konkursu plastycznego ,, Eko-strażnik. Razem na straży przyrody” dostępny jest tutaj

 

zimowe obowiązki

 Zima na razie odpuściła, ale wygląda na to że odpowiedzialni za stan chodników też.

Wczoraj na drogach naszego miasta były fatalne warunki do jazdy , mokre drogi zamarzały a na ich powierzchni  utworzyła się gołoledź. Administracje i zarządcy dróg nie wywiązali się wczoraj ze swoich obowiązków. Wiele osób z powodu śliskości miało trudności  w poruszaniu się po chodnikach. Dlatego też dziś Straż Miejska prowadzi wzmożone kontrole i egzekwuje niewywiązywanie się właścicieli posesji z obowiązków odśnieżania chodnika.

Od wczoraj strażnicy stwierdzili 23 wykroczenia bezpośrednio związane z zimą, wszczęto 17 postępowań w związku z niewywiązaniem się z obowiązku odśnieżania, zastosowano 5 pouczeń, nałożono 3 mandaty karne.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania ze śniegu, lodu i błota chodników bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości, a w przypadku gołoledzi do usuwania śliskości. Ponadto właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków, niezwłocznie po ich pojawieniu się.

Za niewywiązywanie się z obowiązku odśnieżania właściciele odpowiedzialni będą karani mandatami karnymi w wysokości 100 zł natomiast za nie usuwanie sopli bądź nawisów przewidziany jest mandat karny w wysokości do 500 zł.