Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

podsumowanie weekendu

Blisko 220 interwencji to bilans zgłoszeń przekazanych przez mieszkańców naszego miasta.

W związku z ostatkami w miniony weekend funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolowali centrum miasta. Działania były ukierunkowane na ujawnianiu wykroczeń porządkowych w rejonie dyskotek i pubów.  Strażnicy szczególną uwagę zwracali na miejsca, w których często dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego. Zgłaszane interwencje dotyczyły przede wszystkim spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócania porządku oraz ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Strażnicy wylegitymowali 64 osoby, nałożyli 33 mandaty karne, pouczyli 31 osób, do izby wytrzeźwień przewieziono 28 osób.