Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

Zareaguj - nie pozwól zamarznąć

Mrozy znów wracają, niskie temperatury dadzą się we znaki zwłaszcza osobom bezdomnym i samotnym. Dlatego po raz kolejny apelujemy
o zwracanie szczególnej uwagi na potrzebujących pomocy.

Prognozy wskazują, że w najbliższym czasie, zwłaszcza nocą, temperatury mogą spaść znacznie  poniżej zera. Przy tak niskich temperaturach łatwo o wychłodzenie organizmu. Dlatego w najbliższe dni i noce białostoccy strażnicy podejmować będą wzmożone działania. Dodatkowe patrole będą zwracać szczególną uwagę na osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niedołężne. Niskie temperatury mogą być  także zabójcze dla osób, które pod wpływem alkoholu zasypiają na ławkach, przystankach czy wprost na chodnikach.

Aby zminimalizować liczbę tragedii związanych z wychłodzeniem organizmu do patrolujących ulice strażników dołączą także ratownicy z grupy Medival. Wyposażeni w odpowiedni sprzęt i środki medyczne ratownicy udzielać będą potrzebującym doraźnej pomocy medycznej.

W ciągu niespełna czterech miesięcy trwania akcji „Zimowy ratownik”, funkcjonariusze Straży Miejskiej w stosunku do osób bezdomnych
i nietrzeźwych interweniowali ponad 1400 razy. Niektóre interwencje kończyły się rozmową i przekazaniem informacji o miejscach, gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc. Inne przewiezieniem do izby wytrzeźwień -  698 osób, do ogrzewalni - 28 osób, czy przekazaniem pogotowiu ratunkowemu -  19 osób.

W związku z nadejściem kolejnej fali mrozów straż miejska znów apeluje do mieszkańców, aby każdą zauważona osobę, która może potrzebować pomocy i miejsca, w których mogą przebywać bezdomni zgłaszać pod numer telefonu 986.