Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

Czysty Białystok

Dziś rozpoczyna się kalendarzowa wiosna i od dziś strażnicy rozpoczynają wiosenne kontrole czystości na terenie miasta.

Funkcjonariusze kontrolować będą białostockie nieruchomości, sprawdzą czy właściciele zbierają powstałe na terenie ich posesji odpady komunalne czy pozbywają się tych odpadów zgodnie z przepisami oraz czy uprzątają zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż posesji.

Funkcjonariuszom nie umkną też osoby, które śmieci zamiast do kosza wyrzucają wprost na chodnik czy zieleniec.

Celem akcji jest również ujawnianie i eliminowanie tzw. „pozimowych wysypisk” na terenie miasta. Każdy z nas chciałby żyć w czystym otoczeniu, dlatego apelujemy do mieszkańców by zgłaszali nam wszelkie tego typu nieprawidłowości.

Akcja „Czysty Białystok” trwać będzie do 14 kwietnia.