Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

Odpalanie aut - podsumowanie

Już od kilku lat Straż Miejska w Białymstoku prowadzi akcję pomocy osobom, które nie mogą z przyczyn atmosferycznych uruchomić pojazdu.

Strażnicy pomagali mieszkańcom  niezależnie od pory, przez całą dobę. Funkcjonariusze starali się reagować na każde takie zgłoszenie, najpierw jednak załatwiali sprawy wiążące się z zagrożeniem życia lub mienia.Na wyposażeniu wszystkich radiowozów straży znajdują się  kable  rozruchowe. Dlatego też każdy ze zmotoryzowanych patroli mógł służyć pomocą w uruchomieniu akumulatora. Działania te były kontynuowane do czasu unormowania temperatury w naszym regionie.

Problemy z odpalaniem swoich aut kierowcy zgłaszali nam już na początku grudnia, dlatego też w tym właśnie czasie uruchomiliśmy tę akcję . Od rozpoczęcia działań do końca marca 2018 roku o pomoc strażników poprosiło blisko 950 posiadaczy aut. W ponad 750 przypadkach prośba odpalenia auta zakończyła się sukcesem.

Akcja zyskała uznanie wśród mieszkańców o czym świadczy z roku na rok rosnąca liczba zgłoszeń.