Aktualności

Spalanie odpadów - podsumowanie

Strażnicy zakończyli działania prewencyjno – profilaktyczne związane z kontrolą spalania odpadów w przydomowych piecach.

W ramach upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta strażnicy sprawdzali czy mieszkańcy miasta w domowych piecach nie spalają odpadów, między innymi takich jak plastikowe opakowania, opakowania foliowe, wyroby z gumy, drewno pokryte farbami lub elementy mebli tapicerowanych.

Kontrole spalania poprzedzone były akcjami edukacyjnymi na temat szkodliwości spalania odpadów. Strażnicy przekazywali mieszkańcom ulotki edukacyjne, informujące o szkodliwym wpływie smogu na nasze zdrowie i konsekwencjach karnych palenia śmieci. Funkcjonariusze przypominali również właścicielom posesji o konieczności czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w celu wyeliminowania ryzyka pożaru
i zaczadzenia.

W okresie od 1 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku Straż Miejska w Białymstoku przeprowadziła 249 kontroli nieruchomości dotyczących spalania odpadów w piecu. W ich wyniku stwierdzono 15 nieprawidłowości. Strażnicy nałożyli 11 mandatów karnych, w 4 przypadkach zastosowali środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.