Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

Spalanie odpadów - podsumowanie

Strażnicy zakończyli działania prewencyjno – profilaktyczne związane z kontrolą spalania odpadów w przydomowych piecach.

W ramach upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta strażnicy sprawdzali czy mieszkańcy miasta w domowych piecach nie spalają odpadów, między innymi takich jak plastikowe opakowania, opakowania foliowe, wyroby z gumy, drewno pokryte farbami lub elementy mebli tapicerowanych.

Kontrole spalania poprzedzone były akcjami edukacyjnymi na temat szkodliwości spalania odpadów. Strażnicy przekazywali mieszkańcom ulotki edukacyjne, informujące o szkodliwym wpływie smogu na nasze zdrowie i konsekwencjach karnych palenia śmieci. Funkcjonariusze przypominali również właścicielom posesji o konieczności czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w celu wyeliminowania ryzyka pożaru
i zaczadzenia.

W okresie od 1 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku Straż Miejska w Białymstoku przeprowadziła 249 kontroli nieruchomości dotyczących spalania odpadów w piecu. W ich wyniku stwierdzono 15 nieprawidłowości. Strażnicy nałożyli 11 mandatów karnych, w 4 przypadkach zastosowali środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.