Aktualności

Zimowy ratownik 2018 - podsumowanie

Ponad 2000 podjętych interwencji, przeszło 1000 osób  przewiezionych do izby wytrzeźwień, to bilans zakończonej akcji "Zimowy ratownik".

Akcja „Zimowy ratownik" to cykliczne działania prowadzone od kilku lat w okresie jesienno-zimowym. Mają na celu zapobieganie jak największej liczbie tragedii ludzkich związanych z zamarznięciem, szczególnie osób bezdomnych.

Podczas trwania akcji funkcjonariusze każdego dnia odwiedzali miejsca, w których mogły przebywać osoby bezdomne i informowali je, gdzie mogą uzyskać opiekę i specjalistyczną pomoc. Jeśli narażone były na wychłodzenie organizmu udzielano im pomocy m. in. poprzez przewiezienie do placówki dla bezdomnych, noclegowni lub izby wytrzeźwień. Gdy stan zdrowia osoby bezdomnej budził niepokój strażnika, wzywano pogotowie ratunkowe.

Tegoroczną akcję rozpoczęliśmy 2 listopada 2017 r. i trwała ona do 8 kwietnia 2018 r. W tym czasie funkcjonariusze Straży Miejskiej w stosunku do osób narażonych na wychłodzenie organizmu interweniowali  2114 razy. Wynikiem czego 1065 osób  przewieziono do izby wytrzeźwień, 42 osoby przewieziono do ogrzewalni a 28 osób przekazano załodze pogotowia ratunkowego.

W celu zintensyfikowania działań związanych z „Zimowym ratownikiem” a tym samym udzielenia pomocy jak największej liczbie potrzebujących, Straż Miejska w Białymstoku współpracowała z Policją, pracownikami MOPRu oraz ratownikami Grupy Ratowniczej Medival.

Dzięki akcji „ Zimowy Ratownik" udało się uratować przed zamarznięciem wiele osób. Jest to również ogromna zasługa mieszkańców naszego miasta, którzy wykazali się wrażliwością  na ludzką krzywdę.