Aktualności

„Czysty Białystok” – podsumowanie

Ponad 130 kontroli nieruchomości. Funkcjonariusze sprawdzali czy właściciele posesji wywiązują się ze swoich obowiązków.

Strażnicy kontrolowali białostockie nieruchomości, sprawdzali czy właściciele zbierają powstałe na terenie ich posesji odpady komunalne czy pozbywają się tych odpadów zgodnie z przepisami oraz czy uprzątają zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż posesji.

Szczególną uwagę zwracali na osoby pozbywające się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych niezgodnie z obowiązującymi przepisami a także na osoby zaśmiecające miejsca dostępne dla publiczności,

Wciągu czterech tygodni akcji funkcjonariusze nałożyli 8 mandatów karnych, pouczonych zostało blisko 10 osób, a w 39 przypadkach wszczęto postępowanie wyjaśniające.

Celem akcji jest również ujawnianie i eliminowanie tzw. „pozimowych wysypisk” na terenie miasta. Mamy nadzieję, że między innymi dzięki takim akcjom i współpracy z mieszkańcami nasz Białystok będzie naprawdę czysty.