Aktualności

Straz Miejska kontroluje drogi do szkół

Od dziś, strażnicy przy współpracy Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego rozpoczęli kontrolę rejonów białostockich szkół podstawowych.

Sprawdzana będzie między innymi czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego, w szczególności przejść dla pieszych, sprawdzane będą sygnalizacje świetlne, czy działają i są widoczne oraz stan barierek ochronnych uniemożliwiających uczniom wtargnięcie na jezdnię.

Te elementy mają istotny wpływ na bezpieczeństwo uczniów, dlatego chcemy, żeby wszelkie odnotowane nieprawidłowości zostały usunięte niezwłocznie.

Jako pierwsze kontroli zostały poddane szkoły usytuowane najbliżej ruchliwych ulic i skrzyżowań.

Oprócz kontroli infrastruktury, we wrześniu strażnicy patrolować będą przejścia dla pieszych wokół szkół. Aby kompleksowo potraktować temat bezpieczeństwa uczniów, od września, jak od wielu już lat, ruszą zajęcia profilaktyczne p.n. „Bezpieczne droga do szkoły”, na których pierwszoklasiści kontynuować będą poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.