Aktualności

„Bezpieczna droga do szkoły” – najmłodsi pod opieką strażników

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” podjęli działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa.

3 września  zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym. Aby powrót do szkoły był bezpieczny strażnicy  miejscy już w miesiącu sierpniu przeprowadzili kontrolę okolic szkół. Przedmiotem kontroli były w szczególności braki w infrastrukturze, czytelność znaków drogowych poziomych i pionowych, stan sygnalizatorów w obrębie skrzyżowań czy barierek ograniczających wtargnięcie bezpośrednio na jezdnię.

Kolejnym etapem działań prewencyjnych prowadzonych w pierwszych tygodniach września to obecność mundurowych w rejonie szkół, która ma przypomnieć kierowcom o konieczności ograniczenia prędkości jazdy w okolicy placówek edukacyjnych i zachowania szczególnej ostrożności przy przejściach dla pieszych,

Wraz z początkiem roku szkolnego funkcjonariusze rozpoczęli także działalność profilaktyczną w białostockich szkołach. W miesiącu wrześniu szczególną uwagę będą poświęcać pierwszoklasistom, zapoznając ich z zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Na początek strażnicy przeprowadzą  pogadankę na temat  zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, a następnie wyruszą wraz z uczniami na przejście dla pieszych,  gdzie utrwalą podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnię. Takie  spotkana są też doskonałą okazją do przekazania dzieciom kamizelek odblaskowych.

Celem akcji jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające ze złego zachowania się na drodze oraz zaprezentowanie wpływu elementów odblaskowych na bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego.