Aktualności

Eko-strażnik.Razem na straży przyrody

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy ma być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, propagowanie zasad prawidłowej segregacji, sortowania, recyklingu, wtórnego wykorzystania zdawałoby się niepotrzebnych odpadów.

Regulamin konkursu plastycznego ,, Eko-strażnik. Razem na straży przyrody” dostępny jest tutaj

 

Z pomocą bezdomnym

Straż Miejska i Grupa Ratownicza Medival prowadzą  wspólne kontrole miejsc, w których przebywają osoby bezdomne.

Od kilku lat  w ramach akcji „Zimowy Ratownik”, funkcjonariusze Straży Miejskiej organizują specjalne patrole, które przeszukują miasto w poszukiwaniu osób bezdomnych, narażonych na zamarznięcie. Przewożą je do ogrzewalni i noclegowni, izby wytrzeźwień, czasem przekazują ekipom pogotowia ratunkowego. Informują je o miejscach, w których można uzyskać pomoc, zjeść ciepły posiłek i przenocować.

Wśród osób bezdomnych najwięcej zgonów zdarza się z powodu wychłodzenia, zaniedbanych urazów, schorzeń i uzależnień. Z tych obserwacji wyłonił się pomysł wspólnej akcji patrolowej Straży Miejskiej z ratownikami medycznymi.  

W ramach patrolu strażnicy wraz z  odpowiednio wyposażonymi w sprzęt i środki medyczne ratownikami, kilka razy w miesiącu kontrolują  znane strażnikom miejsca przebywania osób bezdomnych, udzielając potrzebującym doraźnej pomocy medycznej.

W ramach akcji „Zimowy Ratownik” strażnicy miejscy współpracują także z  pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

Kto spotyka w mieście dzika….

I co wtedy? O tym na spotkaniu z przedszkolakami opowiadali Strażnicy Miejscy i pracownicy RDOŚ w Białymstoku.

Funkcjonariusze gościli dziś w Przedszkolu Samorządowym Nr 1, przy ul. Kawaleryjskiej. Przedszkolaki mogły się dowiedzieć, jakie zwierzęta zamieszkują okoliczne lasy. Które z nich coraz częściej zaglądają na nasze ulice i dlaczego? Co zrobić, gdy na naszej drodze pojawi się mieszkaniec lasu?

Dzieci poznały dziś takie zwierzęta jak bóbr, łoś, lis, dzik, żmija. Dowiedziały się o ich zwyczajach i zamiłowaniach oraz o sposobach uniknięcia zagrożenia z ich strony.

Pracownicy RDOŚ opowiadali, w jaki sposób należy się zachowywać w lesie, co to są gatunki chronione i co oznacza być Eko.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, z zainteresowaniem obejrzały przedstawione przez funkcjonariuszy prezentacje a na koniec wzięły udział w konkursie z nagrodami.

Tego typu zajęcia p.n. „Zwierzęta w mieście” strażnicy prowadzą cyklicznie dla dzieci  pięcio i sześcioletnich.  Mają one na celu uświadomienie dzieciom na jakie zagrożenia mogą być narażone ze strony dzikich zwierząt, w jaki sposób tych zagrożeń uniknąć oraz ukształtować pozytywne postawy  w stosunku do wszystkich mieszkańców naszej planety.

 

 

Strażnicy i ratownicy wspólnie dla młodzieży

Jak reagować kiedy ktoś potrzebuje pomocy? Którą ze służb powiadomić? Jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową –  odpowiedzi na te pytania poznali dziś uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 13 w Białymstoku.

A udzielali ich strażnicy miejscy oraz ratownicy z grupy ratowniczej Medival. Naukę zasad udzielania pierwszej pomocy w białostockich gimnazjach strażnicy prowadzą już od roku, tym razem dołączyli do nas również ratownicy. W trakcie spotkania uczniowie klas drugich nauczyli się resuscytacji krążeniowo – oddechowej, pozycji bocznej ustalonej, numerów alarmowych oraz algorytmów postępowania z osobą nieprzytomną nieoddychającą  oraz oddychającą.

Każdy uczestnik zajęć przeprowadził symulację zdarzenia, podczas którego miał określić jak należy się zachować, którą ze służb powiadomić, jakie informacje przekazać operatorowi numeru alarmowego, każdy miał też możliwość samodzielnego przeprowadzenia masażu serca na fantomie.

Celem tego typu zajęć jest przede wszystkim zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przekonanie ich, że pomóc może każdy, bez względu na wiek.

"Bezpieczna Białostoczanka"

Zapraszamy Panie na VI edycję kursu.

   Straż Miejska po raz kolejny organizuje kurs samoobrony „Bezpieczna Białostoczanka”. Podczas kursu Panie w różnym wieku wykształcą umiejętności właściwych reakcji i stosowania technik samoobrony w sytuacjach i miejscach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego.

Kurs jest bezpłatny, uczestniczką może być wyłącznie osoba pełnoletnia, wobec której brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia – wymagane jest zaświadczenie od lekarza sportowego.

W szkoleniu mogą wziąć udział 24 białostoczanki, które nie uczestniczyły we wcześniejszych edycjach kursu samoobrony organizowanych przez Straż Miejską w Białymstoku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać od środy (22 listopada) do piątku (24 listopada) w godz. 9.00 – 13.00,  w dziale kadr Straży Miejskiej, pod nr telefonu  85 869 67 53.

Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w  Szkole Podstawowej Nr 34 w Białymstoku, przy ul. Pogodna 12, w soboty w terminie 02.XII.2017 r. – 03.II.2018 r. w godz. 16.00 – 17.30.