Aktualności

Nowe przenośne defibrylatory

Trzy defibrylatory otrzymała dziś Straż Miejska. Zakupiony przez Miasto przenośny sprzęt ułatwi i przyspieszy udzielanie mieszkańcom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy strażnicy 150 razy udzielali pierwszej pomocy. Zdarzały się przypadki, w których dzięki natychmiastowej reakcji strażników i niezwłocznej resuscytacji zapobiegano tragedii. Dzięki użyciu defibrylatora zwiększa się szansa na przeżycie poszkodowanego. Dlatego w nowe defibrylatory wyposażone będą trzy pojazdy służbowe.

Wraz z tym przenośnym sprzętem Miasto kupiło również  fantom – model do ćwiczenia pierwszej pomocy. Będzie on wykorzystywany podczas zajęć profilaktycznych „Najważniejszy pierwszy krok”, podczas których strażnicy zapoznają uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Teraz będą mogli dowiedzieć się także w jaki sposób i kiedy użyć defibrylatora.

Straż Miejska czyta dzieciom

7 Białostocki  Tydzień Czytania Dzieciom dobiegł końca.

W tym tygodniu funkcjonariusze Straży Miejskiej czytali  bajki dzieciom z białostockich szkół i przedszkoli. Najmłodsi mogli posłuchać wielu ciekawych i pouczających bajek. A że codzienne czytanie dziecku to nie tylko przyjemność, ale także jedna z najskuteczniejszych metod wychowawczych, starszaki wysłuchały wybranej przez strażników  pouczającej terapeutycznej bajki pt. „112”. Dzieci dowiedziały się jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy.

W ciągu 7 Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom funkcjonariusze odwiedzili kilkanaście placówek,  w których uczestniczyło ponad 550 słuchaczy.

Ale strażnicy promują czytelnictwo wśród najmłodszych  przez cały rok. Czytanie najmłodszym jest jednym z elementów programu profilaktycznego. Podczas trwającego roku szkolnego 2017/2018  funkcjonariusze przeprowadzili 73 tego typu spotkań, w których uczestniczyło około 1800 małych słuchaczy.

Celem spotkań  jest przybliżenie dzieciom bajkowego świata, poszerzenie słownictwa, jak również nabywanie zaufania do osób w mundurach.

 

 

7 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

Poprzez tę akcję miasto włącza się w obchody ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, którego pomysłodawcą jest fundacja "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom".

Akcja rozpoczęła się dzisiaj od uroczystej  inauguracji  w Operze i Filharmonii Podlaskiej  Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. Goście Honorowi – Prezydent Miasta Białegostoku, przedstawiciele białostockich urzędów, Komendant Straży Miejskiej, Komendant Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendant Miejski Policji w Białymstoku, Komendanci i przedstawiciele innych służb mundurowych, mediów, współorganizatorzy i partnerzy akcji czytali wybrane fragmenty literackie.

W tym tygodniu również w białostockich przedszkolach i szkołach podstawowych będą odbywać się liczne imprezy czytelnicze, gdzie także udadzą się przedstawiciele białostockich instytucji, w tym też Straż Miejska.

Organizatorami ogólnomiejskiej akcji są: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 19 w Białymstoku oraz białostocki oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, a współorganizatorami  - Opera i Filharmonia Podlaska. Europejskie Centrum Sztuki  oraz Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku.

Celem akcji jest upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych, zbliżenie ich podczas wspólnego czytania oraz  zaszczepienie pasji do książek i czytelnictwa.

 

 

,, Bezpieczeństwo na 6 ’’ - II edycja

To podsumowanie i przypomnienie wiedzy nabytej podczas zajęć „Najważniejszy I krok”, a jednocześnie dobra zabawa uhonorowana nagrodami. Bo pomóc może każdy.

Dzisiaj, w Publicznym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Legionowej 7 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu pn. „Bezpieczeństwo na 6” pod honorowym patronatem  Prezydenta Miasta Białegostoku. Organizatorami konkursu była Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego UM w Białymstoku.  

Do udziału w konkursie zgłosiło się 7 szkół. Konkurs składał się z 2 etapów: z części teoretycznej i praktycznej. Uczniowie mieli za zadanie wykazać się wiedzą z szeroko pojętego bezpieczeństwa, zagrożeń jakie niesie za sobą ryzyko zażywania dopalaczy oraz właściwych postaw wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas II szkół gimnazjalnych, którzy  w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w nowym cyklu  spotkań prowadzonych przez strażników pn. „Najważniejszy I krok”. Konkurs był więc podsumowaniem i sprawdzeniem nabytej wiedzy.

Swoją obecnością na uroczystym rozstrzygnięciu  zaszczycili nas zaproszeni goście: Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego UM w Białymstoku, Komendant Straży Miejskiej, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej, przedstawiciele  Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, przedstawiciel Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Oto laureaci konkursu:

I miejsce: Publiczne Gimnazjum Nr 2

II miejsce: Publiczne Gimnazjum Nr 29

III miejsce: Publiczne Gimnazjum Nr 30

Wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim laureatom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy.