Aktualności

Eko-strażnik.Razem na straży przyrody

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy ma być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, propagowanie zasad prawidłowej segregacji, sortowania, recyklingu, wtórnego wykorzystania zdawałoby się niepotrzebnych odpadów.

Regulamin konkursu plastycznego ,, Eko-strażnik. Razem na straży przyrody” dostępny jest tutaj

 

O krok od tragedii

Gdyby pomoc spóźniła się o kilka minut, mogłoby dojść do nieszczęścia. Dzięki szybkiej akcji strażników miejskich, udało się zapobiec tragedii.

Wczoraj, podczas patrolowania rejonu  ul. Sosnowej, funkcjonariusze Straży Miejskiej zauważyli wydobywające się z wnętrza budynku kłęby dymu. Paliło się wnętrze pustostanu. Wyglądało to poważnie. Pożar nie rozprzestrzenił się, ale doszło do dużego zadymienia, które utrudniało przeszukanie pomieszczeń. Podczas kontroli zadymionych pomieszczeń, ustalili, iż źródłem ognia jest najprawdopodobniej paląca się sterta odpadów drewnianych.

Po chwili funkcjonariusze zauważyli dwóch leżących na podłodze mężczyzn. Na szczęście udało się ich obudzić i ewakuować na zewnątrz. Ne potrzebowali interwencji medycznej. Poprzez dyżurnego została wezwana  straż pożarna. Do czasu przybycia odpowiednich służb mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

Dzień Seniora ze Strażą Miejską

            Kolejne spotkanie z seniorami z okazji ich święta. Tym razem tematem przewodnim było bezpieczeństwo. Seniorzy dowiedzieli się jak obronić się przed napastnikiem i jak nie stać się ofiarą oszustów. Otrzymali też drobne upominki.

Wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze Straży Miejskiej czynnie włączyli się do obchodów Dnia Seniora. Seniorzy z Klubu Aktywnego Seniora, działającym przy Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy ul. Witosa, oraz Klubu osiedlowego „Stoczek” przy ul. Dziecinnej mieli okazję wziąć udział w prezentacji połączonej ze szkoleniem z zakresu samoobrony prowadzonej przez instruktorów ze Straży Miejskiej. Seniorzy mogli poznać taktyki obrony przed ewentualnym zagrożeniem ze strony napastnika. Podczas spotkania przedstawiono także przykłady oszustw, na które są narażone osoby starsze oraz omówiono problematykę dotyczącą zanieczyszczeń powietrza które wpływa bezpośrednio na zdrowie.

Na koniec z myślą o bezpieczeństwie osób starszych rozdano „Informatory Seniora” ułatwiające korzystanie z oferty skierowanej do starszego pokolenia oraz „Pudełka życia”, które pomagają w niesieniu pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Strażnicy z Referatu ds. Profilaktyki już od ponad roku spotykają się z osobami starszymi w ramach programu „Bezpieczny Senior”, który ma charakter edukacyjno - informacyjny. Zajęcia z seniorami uwzględniają zmieniające się problemy społeczne i zagrożenia.

 

Czyścimy miasto z wraków

Któż z nas nie widział starego, nieużywanego samochodu, pozostawionego na poboczu drogi. Pojazdy te nie tylko szpecą, ale również zajmują tak cenne i wszędzie poszukiwane miejsca parkingowe.                 

Przepisy prawne jasno regulują możliwości, w których straż miejska czy policja może usunąć wraki. Zgodnie z nimi pojazd, który nie posiada tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany może zostać usunięty z drogi publicznej.

W takich sytuacjach straż miejska w 2016 roku usunęła 17 pojazdów, zaś do 10 listopada 2017 roku odholowanych zostało 12 aut.

Niestety w większości przypadków auta porzucane są poza drogą publiczną. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w przypadku pozostawienia wraku pojazdu na terenie prywatnej nieruchomości, np. należącej do spółdzielni mieszkaniowej, ani policja ani straż miejska nie są uprawnieni do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Jednak w takiej sytuacji straż miejska mimo wszystko może prowadzić postępowanie z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z użytku, która stanowi, że  jeżeli właściciel auta wycofanego z eksploatacji nie przekazał pojazdu do recyklingu podlega karze grzywny. Przewidziany jest za to mandat karny w wysokości do 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu.
 W 2016 roku, straż miejska prowadziła 20 tego typu postępowań, natomiast do 10 listopada  2017 roku przeprowadzono ich już 30.

Należy pamiętać, że w każdej z tych sytuacji interwencja rozciągnięta jest w czasie. Wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu bądź ukaranie za nieprzekazanie pojazdu do recyklingu poprzedza szereg czynności , między innymi: ustalenie właściciela, nawiązanie z nim kontaktu, zobowiązanie do usunięcia pojazdu we własnym zakresie lub doprowadzenie go do stanu używalności oraz inne konieczne do uznania, że dochowano należytej staranności  w celu doprowadzenia do usunięcia pojazdu.

Bezpieczna droga - blisko 5400 odbiorców

Funkcjonariusze przypominają, że najprostszym elementem poprawiającym bezpieczeństwo nie tylko po zmroku są odblaski. Dziś po raz kolejny rozdawali je uczniom najmłodszych klas.

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym częściej niż zwykle dochodzi do wypadków z udziałem pieszych. Powodem tych zdarzeń jest nie tylko pogorszenie się pogody czy fakt, iż dzień jest krótszy, ale przede wszystkim słaba widoczność pieszych na drogach. Posiadanie  odblasków daje szansę zmniejszenia liczy wypadków z ich udziałem.

Dlatego w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ramach programu   profilaktycznego Straż Miejska  w pierwszych miesiącach roku szkolnego  prowadzi prelekcje, w których dominują tematy :,, Bezpieczna droga do szkoły” oraz ,, Autochodzik, czyli jestem bezpieczny na drodze”.  We wrześniu i październiku zostało przeprowadzonych łącznie  225  spotkań w 44 placówkach oświatowych, w których uczestniczyło blisko 5400 odbiorców.

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach,  a  zdobytą wiedzę utrwalają poprzez zabawę i praktyczne ćwiczenia.

Tym razem funkcjonariuszki z Referatu  ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej  przekazały  odblaski najmłodszym w Szkole Podstawowej Nr 19 przy ul. Mieszka I 18.

To kolejne  z działań, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych na drogach.