Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

z wizytą w stowarzyszeniu „Droga”

 W związku z trwającymi feriami zimowymi strażnicy wspólnie z PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok zapoznają dzieci z podstawowymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa w domu i na podwórku.

Dzisiaj w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Droga przy ul. Proletariackiej 21 strażniczki  przeprowadziły pogadankę z dziećmi dotyczącą bezpiecznych zabaw. Funkcjonariuszki rozmawiały z najmłodszymi o bezpieczeństwie, zarówno podczas ferii, jak i w zwykłym codziennym życiu. Podczas spotkania pracownik z PGE  opowiadał najmłodszym skąd się bierze prąd i jak dociera do domu, czy przedszkola. Dzieci dowiedziały się, że mogą korzystać z nich tylko w obecności dorosłych. W czasie zajęć prezentowane były różne przewody, aby pokazać jakie niebezpieczeństwa mogą się zdarzyć podczas niewłaściwego korzystania z urządzeń elektrycznych.  

Dzieci z dużym zaangażowaniem wzięły udział w tych zajęciach, które przybliżyły im tajemnicę prądu. 

Na koniec spotkania najmłodsi wzięli udział w konkursie z nagrodami przygotowanymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok. A od mundurowych otrzymały zawieszki odblaskowe i balony z numerem alarmowym 986.

 

Podsumowanie I semestru 2017/2018

Ponad 500 spotkań z dziećmi, młodzieżą – to bilans zajęć profilaktycznych przeprowadzonych przez strażników w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Funkcjonariusze z Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej, jak co roku, od września rozpoczęli intensywną pracę. Zajęcia prowadzone były w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Strażnicy przeprowadzili 529 spotkań, w których  uczestniczyło ponad 12 tys. odbiorców.

Dominującymi tematami w I semestrze bieżącego roku szkolnego były: ,, Bezpieczna droga do szkoły ", „Autochodzik, czyli jestem bezpieczny na drodze”, „Rola i zadania Straży Miejskiej”, „Wiem jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach”, ,,Uwaga na obcych”,  oraz „ Eko- przedszkolak”.

 Od września 2017 r. do programu profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018 zostały wprowadzone nowe tematy zajęć profilaktycznych: ,, Eko-przedszkolak”, ,, Bezpieczny każdego dnia”, ,, Wiem jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach” oraz ,, Wiem jak chronić środowisko”.

Intensywna praca czeka funkcjonariuszy również podczas ferii. W tym czasie strażnicy spotykają się z dziećmi w klubach osiedlowych i na zimowiskach, kontynuując rozpoczęte przed feriami tematy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Uwaga mróz

Synoptycy zapowiadają  mrozy, więc strażnicy apelują, by w tym czasie nie być obojętnym na los innych.

W tym  tygodniu wciąż będą ujemne, nawet kilkunastostopniowe temperatury. W związku z tym, w czasie najbliższych dni i nocy wzmożone działania podejmować będą białostoccy strażnicy miejscy. Dodatkowe patrole, które pojawią się na ulicach, będą zwracać szczególną uwagę na osoby starsze i samotne, które z uwagi na niską temperaturę i wyziębienie mogą potrzebować pomocy. Ponadto funkcjonariusze wspólnie z ratownikami z grupy ratowniczej Medival będą monitorować miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.  

Funkcjonariusze przypominają, że zima to najtrudniejszy czas dla tych osób, które nie maja dachu nad głową. W trosce o ich los każdego dnia strażnicy kontrolują  pustostany, węzły ciepłownicze, zsypy na śmieci i wiaty śmietnikowe, a więc te miejsca, gdzie w takie mrozy zwykle szukają schronienia osoby bezdomne. Są one informowane o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc i specjalistyczną opiekę.

Przy tak niskich temperaturach łatwo o wychłodzenie organizmu. Jedyny ratunek, to szybka pomoc. Dlatego w czasie, gdy panuje duży mróz, działania takie są dla funkcjonariuszy absolutnym priorytetem.

Straż miejska, po raz kolejny apeluje do mieszkańców, aby każdą zauważoną osobę, która może potrzebować pomocy i miejsca, w których mogą przebywać bezdomni zgłaszać pod numer tel. 986.

 

Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską

W związku z tym, że zbliżają się ferie zimowe, Straż Miejska rozpoczęła w szkołach akcję „Bezpieczne ferie”. Podczas spotkań z uczniami funkcjonariusze informują, w jaki sposób uniknąć zagrożeń podczas zimowego wypoczynku.

Aby czas zimowego wypoczynku dla młodszych i starszych dzieci był bezpieczny, Straż Miejska dba już od początku roku szkolnego. Przez ten czas strażnicy uczulają uczniów na niebezpieczeństwa, jakie mogą im grozić oraz uczą w jaki sposób tych niebezpieczeństw unikać, na co zwracać szczególną uwagę, gdzie zachować szczególną ostrożność, do kogo można zwrócić się o pomoc i jak się bawić, aby zimowy wypoczynek był przyjemny i bezpieczny.

Jednak tuż przed i w czasie ferii nasze działania są wzmożone i ukierunkowane zdecydowanie na bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku. W czasie ferii strażnicy spotykać się będą  z dziećmi i młodzieżą na zimowiskach organizowanych przez placówki oświatowe i kluby osiedlowe.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej spędzającej ferie zimowe w mieście strażnicy prowadzić będą działania prewencyjne. Funkcjonariusze sprawdzać będą miejsca, w których młodzież spędza swój wolny czas, między innymi rejony szkół, podwórka, skwery, place zabaw. Kontrolowane będą też  miejsca, które  mogłyby być wykorzystywane do jazdy na sankach i nartach z uwagą na to, czy miejsca te są z dala od ulic, torów kolejowych i mostów.  Strażnicy będą kontrolować także  zamarznięte stawy i zbiorniki wodne, które mogłyby służyć za lodowisko oraz punkty sprzedaży alkoholu, zwłaszcza w zakresie dostępu do nich osób nieletnich.

Ferie to odpoczynek od szkoły i wielka przygoda z zimą.  Życzymy aby były one pełne radosnych chwil, a przede wszystkim by były bezpieczne.