Aktualności

Eko-strażnik.Razem na straży przyrody

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy ma być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, propagowanie zasad prawidłowej segregacji, sortowania, recyklingu, wtórnego wykorzystania zdawałoby się niepotrzebnych odpadów.

Regulamin konkursu plastycznego ,, Eko-strażnik. Razem na straży przyrody” dostępny jest tutaj

 

HIENA CMENTARNA- PODSUMOWANIE

Jak co roku  w dniach 31 października – 2 listopada  funkcjonariusze białostockiej  Straży Miejskiej brali udział w akcji Hiena Cmentarna. Działania prewencyjne miały zapewnić bezpieczeństwo osobom odwiedzającym cmentarze i utrzymać drożność ruchu.

W tym okresie duże zagrożenie stanowił wzmożony ruch pieszych  oraz ruch pojazdów na drogach dojazdowych do cmentarzy oraz bezpośrednio w ich rejonie. Funkcjonariusze zwracali  szczególną uwagę na osoby dewastujące nagrobki, spożywające alkohol, zakłócające spokój i porządek publiczny oraz naruszające inne przepisy. Pilnowali także, aby z cmentarzy nie ginęły stroiki, wiązanki, znicze i wszystko to, co później mogliby sprzedać nieuczciwi handlarze.

Kolejnym z zadań strażników  było zwrócenie szczególnej uwagi na  osoby nietrzeźwe lub dopuszczające się nieobyczajnych wybryków.

Podsumowując w dniach od 31 października do 2 listopada nie odnotowano poważniejszych incydentów związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, ani też zdarzeń o charakterze chuligańskim.

 

Zimowy ratownik 2017

Od dziś ( 2 listopada) rozpoczynamy akcję  "Zimowy Ratownik". Jej celem jest zapobieżenie jak największej liczbie tragedii związanych z zamarznięciem.

Funkcjonariusze, każdego dnia odwiedzać będą pustostany, węzły ciepłownicze, klatki schodowe, piwnice oraz inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Informowane one  będą o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc i specjalistyczną opiekę.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, obowiązkiem strażników jest, w zależności od sytuacji, przewiezienie bezdomnego do noclegowni, ogrzewalni lub Izby Wytrzeźwień.

Strażnicy miejscy w ramach tej akcji współpracować będą również z policją, pracownikami socjalnymi i ratownikami medycznymi.

W ubiegłorocznej akcji strażnicy w stosunku do osób narażonych na wychłodzenie organizmu interweniowali prawie 2600 razy. Wynikiem czego ponad 1200 osób było przewiezionych do izby wytrzeźwień, 76 osób przewieziono do ogrzewalni, 24 odwieziono do domu a 45 osób zostało przekazanych załodze pogotowia ratunkowego.

Ogromną rolę w naszej akcji odgrywają mieszkańcy naszego miasta. Dzięki ich wrażliwości co roku możemy pomóc wielu potrzebującym. Dlatego po raz kolejny apelujemy, aby każdą zauważoną osobę, która może potrzebować pomocy i miejsca, w których mogą przebywać bezdomni zgłaszać pod numer tel. 986.

Hiena cmentarna

Każdego roku w dniach poprzedzających Dzień Wszystkich Świętych nasilają się kradzieże kwiatów i zniczy z nekropolii. Dlatego Straż Miejska rozpoczyna akcję Hiena Cmentarna.

Od jutra (31 października) do czwartku ( 2 listopada) Straż Miejska będzie patrolować białostockie cmentarze, zwracając szczególną uwagę na złodziei, którzy kradną przyniesione na cmentarze wieńce, kwiaty czy znicze, a także na osoby profanujące pomniki, dokonujące rozbojów na osobach odwiedzających cmentarze i zakłócające spokój i porządek publiczny.

Funkcjonariusze dbać będą również o ład i porządek w rejonach cmentarzy oraz
o bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do nekropolii. Strażnicy kierować będą odwiedzających groby na wyznaczone parkingi oraz informować o zmianach w organizacji ruchu.

Przypominamy także, aby podczas  porządkowania grobów nie pozostawiać bez nadzoru przedmiotów osobistych, takich jak torebki czy portfele. Jeśli jest taka możliwość, na cmentarz należy zabrać ze sobą tylko niezbędne rzeczy. Należy też zwrócić uwagę, aby nie pozostawiać cennych przedmiotów  w samochodach zaparkowanych w rejonie cmentarzy.

Wzmożone kontrole

Rejon ul. Jurowieckiej i ul. Sienkiewicza na oku funkcjonariuszy.

Dziś strażnicy miejscy wznowili kontrole miejsc, które upodobali sobie handlujący artykułami bez polskich znaków akcyzy. Trwać one będą do 19 listopada.

Celem kontroli jest bezpośrednie ujawnienie i ujęcie osób, które prowadzą handel papierosami i alkoholem z przemytu. Mają  też one skutecznie zniechęcić do prowadzenia tego typu procederu.

Kolejne już takie działania strażnicy podejmują z uwagi na fakt, że prowadzony nielegalny handel nie jest tolerowany przez białostoczan. Wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców funkcjonariusze prowadzą cykliczne kontrole miejsc, w których najczęściej dochodzi do handlu towarem pochodzącym z przemytu.

Ostatnie tego typu kontrole miały miejsce we wrześniu wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej.