Aktualności

„Na drodze mojego życia”

Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej uczestniczył w Olimpiadzie Przedszkolaka „Zdrowo i bezpiecznie” pod hasłem „Na drodze mojego życia”.

Dzisiaj, w Przedszkolu Samorządowym Nr 68 w Białymstoku odbyła się kolejna, XV już  edycja konkursu promującego zdrowie i bezpieczeństwo. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym z palcówek miasta Białegostoku i województwa podlaskiego. Do finału zakwalifikowały się drużyny z Białegostoku, Łap i Sokółki.

W skład komisji weszli przedstawiciele: Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Straży Miejskiej w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji oraz Podlaski i  Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Celem konkursu jest kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa od najmłodszych lat oraz integracja placówek propagujących zdrowy styl życia.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a nauczycielom życzymy dalszych sukcesów.

"Najważniejszy pierwszy krok"

Jak reagować kiedy ktoś potrzebuje pomocy? Którą ze służb powiadomić? Jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową – dziś odpowiedzi na te pytania poznali uczniowie Zespołu Szkół Nr 6 w Białymstoku.

W trakcie spotkania strażnicy przeprowadzili pokaz ratownictwa. Pokazali, jak należy zachować się, kiedy widzimy, że ktoś traci przytomność, czy przestaje oddychać. Zadaniem młodzieży było m.in. podjęcie decyzji, którą ze służb powiadomią i poproszą o pomoc, dobór informacji jakie przekażą operatorowi numeru alarmowego, a także określenie jak powinni zachować się w trakcie symulowanego zdarzenia. Każdy z uczniów miał możliwość samodzielnego przeprowadzenia masażu serca na fantomie.

Tylko w tym roku szkolnym straż miejska przeprowadziła ponad 70 tego typu zajęć, w których uczestniczyło blisko 1730  uczniów klas II gimnazjalnych. Celem tych spotkań jest przede wszystkim zapoznanie młodzieży z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przekonanie ich, że pomóc może każdy, bez względu na wiek.  

Uczniowie, zdobytą na naszych zajęciach wiedzą i umiejętnościami będą mogli się wykazać podczas II edycji konkursu „Bezpieczeństwo na 6”, którego rozstrzygnięcie odbędzie się pod koniec maja.

„Czysty Białystok” – podsumowanie

Ponad 130 kontroli nieruchomości. Funkcjonariusze sprawdzali czy właściciele posesji wywiązują się ze swoich obowiązków.

Strażnicy kontrolowali białostockie nieruchomości, sprawdzali czy właściciele zbierają powstałe na terenie ich posesji odpady komunalne czy pozbywają się tych odpadów zgodnie z przepisami oraz czy uprzątają zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż posesji.

Szczególną uwagę zwracali na osoby pozbywające się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych niezgodnie z obowiązującymi przepisami a także na osoby zaśmiecające miejsca dostępne dla publiczności,

Wciągu czterech tygodni akcji funkcjonariusze nałożyli 8 mandatów karnych, pouczonych zostało blisko 10 osób, a w 39 przypadkach wszczęto postępowanie wyjaśniające.

Celem akcji jest również ujawnianie i eliminowanie tzw. „pozimowych wysypisk” na terenie miasta. Mamy nadzieję, że między innymi dzięki takim akcjom i współpracy z mieszkańcami nasz Białystok będzie naprawdę czysty.

nagrody rozdane

Konkurs "Eko- strażnik. Razem na straży przyrody" został zakończony. Nagrodzone i wyróżnione dzieci odebrały nagrody.

Dzisiaj  w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu "Eko- strażnik, Rzem na straży przyrody", którego organizatorem była Straż Miejska oraz PPHU ,, Lech” Sp. z o.o. Konkurs był objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

W konkursie mogły wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polegał na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy miał być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

 W konkursie nagrodzonych i wyróżnionych  zostało 21 dzieci.

Nagrody wręczali: Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Przemysław Tuchliński, Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Kolenda i przedstawiciele spółki ",Lech".

Uroczystość została wzbogacona  występem artystycznym  dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 39, przy ul. Witosa 22 pod kierunkiem Pani Agnieszki Sawickiej i Pani Alicji Lange.

Po  wręczeniu nagród dzieci spotkały się także z naszymi czworonożnymi strażnikami Ajaxem i Brutusem, którzy zaprezentowali swoje umiejętności.

Wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim laureatom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy.