Aktualności

Amator damskich kosmetyków

Łupem padły trzy pomadki, dwa lakiery do paznokci i damskie perfumy.

Strażnicy, podczas wykonywania czynności służbowych na ul. Rynek Kościuszki, zauważyli biegnącego mężczyznę, a za nim kobietę krzyczącą „złodziej”.

Funkcjonariusze ruszyli w pogoń za mężczyzną. Ten po chwili został ujęty.  Biegnącą za mężczyzną kobietą okazała się pracownica pobliskiej drogerii. Poinformowała strażników, iż zatrzymany człowiek dokonał kradzieży. Po sprawdzeniu podejrzanego okazało się, że miał przy sobie 3 pomadki do ust, 2 lakiery do paznokci oraz fiolkę damskich perfum.

Na miejsce wezwano patrol policji, któremu przekazano mężczyznę celem prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających.

zimowe obowiązki

 Zima na razie odpuściła, ale wygląda na to że odpowiedzialni za stan chodników też.

Wczoraj na drogach naszego miasta były fatalne warunki do jazdy , mokre drogi zamarzały a na ich powierzchni  utworzyła się gołoledź. Administracje i zarządcy dróg nie wywiązali się wczoraj ze swoich obowiązków. Wiele osób z powodu śliskości miało trudności  w poruszaniu się po chodnikach. Dlatego też dziś Straż Miejska prowadzi wzmożone kontrole i egzekwuje niewywiązywanie się właścicieli posesji z obowiązków odśnieżania chodnika.

Od wczoraj strażnicy stwierdzili 23 wykroczenia bezpośrednio związane z zimą, wszczęto 17 postępowań w związku z niewywiązaniem się z obowiązku odśnieżania, zastosowano 5 pouczeń, nałożono 3 mandaty karne.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania ze śniegu, lodu i błota chodników bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości, a w przypadku gołoledzi do usuwania śliskości. Ponadto właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków, niezwłocznie po ich pojawieniu się.

Za niewywiązywanie się z obowiązku odśnieżania właściciele odpowiedzialni będą karani mandatami karnymi w wysokości 100 zł natomiast za nie usuwanie sopli bądź nawisów przewidziany jest mandat karny w wysokości do 500 zł.

z wizytą w stowarzyszeniu „Droga”

 W związku z trwającymi feriami zimowymi strażnicy wspólnie z PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok zapoznają dzieci z podstawowymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa w domu i na podwórku.

Dzisiaj w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Droga przy ul. Proletariackiej 21 strażniczki  przeprowadziły pogadankę z dziećmi dotyczącą bezpiecznych zabaw. Funkcjonariuszki rozmawiały z najmłodszymi o bezpieczeństwie, zarówno podczas ferii, jak i w zwykłym codziennym życiu. Podczas spotkania pracownik z PGE  opowiadał najmłodszym skąd się bierze prąd i jak dociera do domu, czy przedszkola. Dzieci dowiedziały się, że mogą korzystać z nich tylko w obecności dorosłych. W czasie zajęć prezentowane były różne przewody, aby pokazać jakie niebezpieczeństwa mogą się zdarzyć podczas niewłaściwego korzystania z urządzeń elektrycznych.  

Dzieci z dużym zaangażowaniem wzięły udział w tych zajęciach, które przybliżyły im tajemnicę prądu. 

Na koniec spotkania najmłodsi wzięli udział w konkursie z nagrodami przygotowanymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok. A od mundurowych otrzymały zawieszki odblaskowe i balony z numerem alarmowym 986.

 

Podsumowanie I semestru 2017/2018

Ponad 500 spotkań z dziećmi, młodzieżą – to bilans zajęć profilaktycznych przeprowadzonych przez strażników w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Funkcjonariusze z Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej, jak co roku, od września rozpoczęli intensywną pracę. Zajęcia prowadzone były w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Strażnicy przeprowadzili 529 spotkań, w których  uczestniczyło ponad 12 tys. odbiorców.

Dominującymi tematami w I semestrze bieżącego roku szkolnego były: ,, Bezpieczna droga do szkoły ", „Autochodzik, czyli jestem bezpieczny na drodze”, „Rola i zadania Straży Miejskiej”, „Wiem jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach”, ,,Uwaga na obcych”,  oraz „ Eko- przedszkolak”.

 Od września 2017 r. do programu profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018 zostały wprowadzone nowe tematy zajęć profilaktycznych: ,, Eko-przedszkolak”, ,, Bezpieczny każdego dnia”, ,, Wiem jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach” oraz ,, Wiem jak chronić środowisko”.

Intensywna praca czeka funkcjonariuszy również podczas ferii. W tym czasie strażnicy spotykają się z dziećmi w klubach osiedlowych i na zimowiskach, kontynuując rozpoczęte przed feriami tematy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.