Aktualności

Spalanie odpadów - podsumowanie

Strażnicy zakończyli działania prewencyjno – profilaktyczne związane z kontrolą spalania odpadów w przydomowych piecach.

W ramach upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta strażnicy sprawdzali czy mieszkańcy miasta w domowych piecach nie spalają odpadów, między innymi takich jak plastikowe opakowania, opakowania foliowe, wyroby z gumy, drewno pokryte farbami lub elementy mebli tapicerowanych.

Kontrole spalania poprzedzone były akcjami edukacyjnymi na temat szkodliwości spalania odpadów. Strażnicy przekazywali mieszkańcom ulotki edukacyjne, informujące o szkodliwym wpływie smogu na nasze zdrowie i konsekwencjach karnych palenia śmieci. Funkcjonariusze przypominali również właścicielom posesji o konieczności czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w celu wyeliminowania ryzyka pożaru
i zaczadzenia.

W okresie od 1 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku Straż Miejska w Białymstoku przeprowadziła 249 kontroli nieruchomości dotyczących spalania odpadów w piecu. W ich wyniku stwierdzono 15 nieprawidłowości. Strażnicy nałożyli 11 mandatów karnych, w 4 przypadkach zastosowali środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

Odpalanie aut - podsumowanie

Już od kilku lat Straż Miejska w Białymstoku prowadzi akcję pomocy osobom, które nie mogą z przyczyn atmosferycznych uruchomić pojazdu.

Strażnicy pomagali mieszkańcom  niezależnie od pory, przez całą dobę. Funkcjonariusze starali się reagować na każde takie zgłoszenie, najpierw jednak załatwiali sprawy wiążące się z zagrożeniem życia lub mienia.Na wyposażeniu wszystkich radiowozów straży znajdują się  kable  rozruchowe. Dlatego też każdy ze zmotoryzowanych patroli mógł służyć pomocą w uruchomieniu akumulatora. Działania te były kontynuowane do czasu unormowania temperatury w naszym regionie.

Problemy z odpalaniem swoich aut kierowcy zgłaszali nam już na początku grudnia, dlatego też w tym właśnie czasie uruchomiliśmy tę akcję . Od rozpoczęcia działań do końca marca 2018 roku o pomoc strażników poprosiło blisko 950 posiadaczy aut. W ponad 750 przypadkach prośba odpalenia auta zakończyła się sukcesem.

Akcja zyskała uznanie wśród mieszkańców o czym świadczy z roku na rok rosnąca liczba zgłoszeń.  

Czysty Białystok

Dziś rozpoczyna się kalendarzowa wiosna i od dziś strażnicy rozpoczynają wiosenne kontrole czystości na terenie miasta.

Funkcjonariusze kontrolować będą białostockie nieruchomości, sprawdzą czy właściciele zbierają powstałe na terenie ich posesji odpady komunalne czy pozbywają się tych odpadów zgodnie z przepisami oraz czy uprzątają zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż posesji.

Funkcjonariuszom nie umkną też osoby, które śmieci zamiast do kosza wyrzucają wprost na chodnik czy zieleniec.

Celem akcji jest również ujawnianie i eliminowanie tzw. „pozimowych wysypisk” na terenie miasta. Każdy z nas chciałby żyć w czystym otoczeniu, dlatego apelujemy do mieszkańców by zgłaszali nam wszelkie tego typu nieprawidłowości.

Akcja „Czysty Białystok” trwać będzie do 14 kwietnia.

„Sprzątnij po swoim psie”

Posiadanie psa to nie tylko przyjemności, ale przede wszystkim obowiązki. Między innymi takie jak sprzątanie po swoim pupilu.

Od dzisiaj Straż Miejska po raz kolejny rusza z kontrolą wywiązywania się ze swoich obowiązków właścicieli psów. A przypominamy, że taki obowiązek nakłada uchwała Rady Miasta Białystok w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Właściciele czworonogów zobowiązani są do prowadzenia psów na uwięzi w miejscach publicznych, do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta poprzez uprzątnięcie i wyrzucenia ich do oznakowanych pojemników lub pojemników na odpady komunalne. Za niedopełnienie swego obowiązku właściciel pupila może zostać ukarany mandatem karnym do 500 zł.

Obecna akcja trwać będzie do końca marca. Należy pamiętać, że zwierzęce odchody, to nie tylko problem natury estetycznej, ale przede wszystkim, to niebezpieczne źródło pasożytów zagrażających zdrowiu człowieka. Wystarczy odrobina dobrych chęci, by nasze miasto było estetyczne i przyjazne mieszkańcom oraz ich dzieciom.