Aktualności

Eko-strażnik.Razem na straży przyrody

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy ma być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, propagowanie zasad prawidłowej segregacji, sortowania, recyklingu, wtórnego wykorzystania zdawałoby się niepotrzebnych odpadów.

Regulamin konkursu plastycznego ,, Eko-strażnik. Razem na straży przyrody” dostępny jest tutaj

 

Bezpieczne wakacje 2017- podsumowanie

Akweny wodne, podwórka osiedlowe, place zabaw, rejony szkół – to miejsca, do których podczas tegorocznych wakacji strażnicy zaglądali niezwykle często.

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2017” strażnicy przeprowadzili  kontrole ok.270 miejsc, gdzie młodzież chętnie spędzała swój wolny czas. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowanie dzieci i młodzieży oraz ich bezpieczeństwo.

Strażnicy doraźnie całodobowo kontrolowali  też  rejony osiedlowych punktów sprzedaży alkoholu, zwłaszcza w zakresie dostępu do niego osób nieletnich.

 W czasie wakacji prowadzone były również kontrole placów zabaw, które polegały na sprawdzaniu stanu technicznego urządzeń znajdujących się na tych placach oraz stanu czystości w tym rejonie. Strażnicy sprawdzali również czy na teren placów zabaw nie są wyprowadzane zwierzęta, nie jest spożywany alkohol czy też nie są naruszane przepisy związane z zakazem palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Od czerwca do końca sierpnia 2017 roku przeprowadzili ok.120 kontroli placów zabaw na terenie miasta Białegostoku.

Funkcjonariusze również w czasie wakacji prowadzili zajęcia profilaktyczne w miejscach gdzie odbywały się półkolonie letnie. W tym czasie strażnicy przeprowadzili blisko 50 spotkań, w których uczestniczyło prawie 1200 dzieci.

Wszystkie działania prowadzone przez Straż Miejską zostały podjęte i ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Bezpieczne wakacje ze strażą miejską

Wakacje to czas zabawy i wypoczynku dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Właściwe zachowanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest gwarancją spokojnego pobytu oraz uniknięcia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

Białostoccy strażnicy miejscy we współpracy z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  prowadzą zajęcia profilaktyczne skierowane do dzieci przebywających na półkoloniach w Białymstoku.

W ramach akcji ,, Bezpieczne wakacje” strażnicy ds. profilaktyki przez ostatnie 3 tygodnie odwiedzili dzieci uczestniczące na półkoloniach letnich w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Teatrze  Narwal, Centrum Kreatywności ,,To Tu’’ oraz w English Kids Club. Od początku  w spotkaniach ze Strażą Miejską uczestniczyło ponad 530  dzieci.

Akcja „Bezpieczne wakacje” są ważnym elementem w działalności Straży Miejskiej, ponieważ bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Ostrzeżenie przed upałami

Przez najbliższe dni temperatury mają wzrosnąć do ponad 30 º C. Dlatego Straż Miejska apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.

Nadmierne przebywanie na słońcu może doprowadzić do osłabienia i odwodnienia organizmu. Przewidywane wysokie temperatury mogą być uciążliwe i niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. Funkcjonariusze straży miejskiej zwracają szczególną uwagę, czy w takie dni w samochodach, przy zamkniętych szybach nie pozostawia się  pasażerów (zwierząt, małych dzieci, osób starszych), nawet na krótką chwilę. Temperatura w samochodzie pozostawionym w słońcu rośnie bardzo szybko, może wynieść nawet 50 – 60 stopni Celsjusza. Dla zamkniętego w nim pasażera przebywanie w takich warunkach nawet przez krótki czas może być zabójcze.

Ponadto strażnicy zwracają uwagę na osoby, które śpią na ławkach w parkach, przystankach i innych nietypowych miejscach, czy nie potrzebują one pomocy, ponieważ nie tylko alkohol może być przyczyną takiego zachowania.

Najbardziej narażone na działanie wysokich temperatur są osoby starsze i chore. Nie bądźmy obojętni, gdy zauważymy osobę, która może potrzebować pomocy, poinformujmy o tym Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejską, Policję. Pamiętajmy, że nasza obojętność może kosztować nawet czyjeś życie.

Nabór do Straży Miejskiej

Straż Miejska w Białymstoku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko aplikanta. Tym razem w swoje szeregi przyjmiemy 13 nowych funkcjonariuszy.

Do obowiązków aplikanta należy między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscu publicznym, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać:  wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, cieszyć się  nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym sądownie oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Chętni  do pracy w szeregach strażników miejskich  powinni złożyć dokumenty do dnia 31 sierpnia 2017 roku w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Składowej 11.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej.