Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

Czyścimy miasto z wraków

Któż z nas nie widział starego, nieużywanego samochodu, pozostawionego na poboczu drogi. Pojazdy te nie tylko szpecą, ale również zajmują tak cenne i wszędzie poszukiwane miejsca parkingowe.                 

Przepisy prawne jasno regulują możliwości, w których straż miejska czy policja może usunąć wraki. Zgodnie z nimi pojazd, który nie posiada tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany może zostać usunięty z drogi publicznej.

W takich sytuacjach straż miejska w 2016 roku usunęła 17 pojazdów, zaś do 10 listopada 2017 roku odholowanych zostało 12 aut.

Niestety w większości przypadków auta porzucane są poza drogą publiczną. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w przypadku pozostawienia wraku pojazdu na terenie prywatnej nieruchomości, np. należącej do spółdzielni mieszkaniowej, ani policja ani straż miejska nie są uprawnieni do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Jednak w takiej sytuacji straż miejska mimo wszystko może prowadzić postępowanie z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z użytku, która stanowi, że  jeżeli właściciel auta wycofanego z eksploatacji nie przekazał pojazdu do recyklingu podlega karze grzywny. Przewidziany jest za to mandat karny w wysokości do 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu.
 W 2016 roku, straż miejska prowadziła 20 tego typu postępowań, natomiast do 10 listopada  2017 roku przeprowadzono ich już 30.

Należy pamiętać, że w każdej z tych sytuacji interwencja rozciągnięta jest w czasie. Wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu bądź ukaranie za nieprzekazanie pojazdu do recyklingu poprzedza szereg czynności , między innymi: ustalenie właściciela, nawiązanie z nim kontaktu, zobowiązanie do usunięcia pojazdu we własnym zakresie lub doprowadzenie go do stanu używalności oraz inne konieczne do uznania, że dochowano należytej staranności  w celu doprowadzenia do usunięcia pojazdu.

Bezpieczna droga - blisko 5400 odbiorców

Funkcjonariusze przypominają, że najprostszym elementem poprawiającym bezpieczeństwo nie tylko po zmroku są odblaski. Dziś po raz kolejny rozdawali je uczniom najmłodszych klas.

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym częściej niż zwykle dochodzi do wypadków z udziałem pieszych. Powodem tych zdarzeń jest nie tylko pogorszenie się pogody czy fakt, iż dzień jest krótszy, ale przede wszystkim słaba widoczność pieszych na drogach. Posiadanie  odblasków daje szansę zmniejszenia liczy wypadków z ich udziałem.

Dlatego w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ramach programu   profilaktycznego Straż Miejska  w pierwszych miesiącach roku szkolnego  prowadzi prelekcje, w których dominują tematy :,, Bezpieczna droga do szkoły” oraz ,, Autochodzik, czyli jestem bezpieczny na drodze”.  We wrześniu i październiku zostało przeprowadzonych łącznie  225  spotkań w 44 placówkach oświatowych, w których uczestniczyło blisko 5400 odbiorców.

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach,  a  zdobytą wiedzę utrwalają poprzez zabawę i praktyczne ćwiczenia.

Tym razem funkcjonariuszki z Referatu  ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej  przekazały  odblaski najmłodszym w Szkole Podstawowej Nr 19 przy ul. Mieszka I 18.

To kolejne  z działań, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych na drogach.

HIENA CMENTARNA- PODSUMOWANIE

Jak co roku  w dniach 31 października – 2 listopada  funkcjonariusze białostockiej  Straży Miejskiej brali udział w akcji Hiena Cmentarna. Działania prewencyjne miały zapewnić bezpieczeństwo osobom odwiedzającym cmentarze i utrzymać drożność ruchu.

W tym okresie duże zagrożenie stanowił wzmożony ruch pieszych  oraz ruch pojazdów na drogach dojazdowych do cmentarzy oraz bezpośrednio w ich rejonie. Funkcjonariusze zwracali  szczególną uwagę na osoby dewastujące nagrobki, spożywające alkohol, zakłócające spokój i porządek publiczny oraz naruszające inne przepisy. Pilnowali także, aby z cmentarzy nie ginęły stroiki, wiązanki, znicze i wszystko to, co później mogliby sprzedać nieuczciwi handlarze.

Kolejnym z zadań strażników  było zwrócenie szczególnej uwagi na  osoby nietrzeźwe lub dopuszczające się nieobyczajnych wybryków.

Podsumowując w dniach od 31 października do 2 listopada nie odnotowano poważniejszych incydentów związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, ani też zdarzeń o charakterze chuligańskim.

 

Zimowy ratownik 2017

Od dziś ( 2 listopada) rozpoczynamy akcję  "Zimowy Ratownik". Jej celem jest zapobieżenie jak największej liczbie tragedii związanych z zamarznięciem.

Funkcjonariusze, każdego dnia odwiedzać będą pustostany, węzły ciepłownicze, klatki schodowe, piwnice oraz inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Informowane one  będą o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc i specjalistyczną opiekę.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, obowiązkiem strażników jest, w zależności od sytuacji, przewiezienie bezdomnego do noclegowni, ogrzewalni lub Izby Wytrzeźwień.

Strażnicy miejscy w ramach tej akcji współpracować będą również z policją, pracownikami socjalnymi i ratownikami medycznymi.

W ubiegłorocznej akcji strażnicy w stosunku do osób narażonych na wychłodzenie organizmu interweniowali prawie 2600 razy. Wynikiem czego ponad 1200 osób było przewiezionych do izby wytrzeźwień, 76 osób przewieziono do ogrzewalni, 24 odwieziono do domu a 45 osób zostało przekazanych załodze pogotowia ratunkowego.

Ogromną rolę w naszej akcji odgrywają mieszkańcy naszego miasta. Dzięki ich wrażliwości co roku możemy pomóc wielu potrzebującym. Dlatego po raz kolejny apelujemy, aby każdą zauważoną osobę, która może potrzebować pomocy i miejsca, w których mogą przebywać bezdomni zgłaszać pod numer tel. 986.