Aktualności

Najlepsi z najlepszych

Ajax i jego przewodnik zdeklasowali konkurencję. Byli najlepsi aż w trzech kategoriach.

Najlepsze ćwiczenia obrończe, najlepsze posłuszeństwo oraz najlepszy patrol – takie tytuły zdobyli wczoraj przewodnik psa z białostockiej Straży Miejskiej oraz jego czworonożny partner Ajax.

Ajax to 8-letni owczarek belgijski malinois. Od 7 lat pracuje w białostockiej Straży Miejskiej.  W tym tygodniu wraz ze swoim przewodnikiem brał udział w trzydniowych zmaganiach w III Otwartych Mistrzostwach Kynologicznych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

Zawody składały się z kilku konkurencji: strzelanie, bieg z psem na dystansie 1 km, ćwiczenia obronne, tropienie śladów raz posłuszeństwo ogólne. W zawodach wzięło udział 15 najlepszych przewodników wyłonionych drogą eliminacji z Podlaskiego, Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Związku Kynologicznego w Polsce oraz przewodnik psa ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Nad całością zawodów czuwali sędziowie ze Straży Granicznej, przedstawiciel słowackiej policji, przedstawiciel ZKwP, przedstawiciel Staży Miejskiej.

Ajax wraz ze swoim przewodnikiem ze Straży Miejski zdobył szereg nagród i wyróżnień. Para wygrała w klasyfikacjach na:  najlepsze ćwiczenia obrończe, najlepsze posłuszeństwo oraz najlepszy patrol. W klasyfikacji generalnej para zajęła II miejsce.

Nagrody ufundowali Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, z-ca przewodniczącego białostockiego Oddziału ZKwP.

Przewodnikowi oraz jego czworonożnemu partnerowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Świeto Straży Miejskiej

Dziś (29 sierpnia) obchodzimy Święto Straży Miejskiej. Zostało ono ustanowione w rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. określającej zasady działania straży gminnej.

Z okazji Święta Straży Miejskiej na dziedzińcu przed Pałacykiem Gościnnym odbyła się uroczystość, podczas której nowi funkcjonariusze złożyli ślubowanie. Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku awansował 35 strażników, a 86 pracowników i funkcjonariuszy otrzymało nagrody za wzorową i nienaganną służbę. Trzech funkcjonariuszy otrzymało nagrody specjalne od Prezydenta Miasta Białegostoku.

Straż Miejska w Białymstoku powstała 1 czerwca 1991 roku. Nadano jej wówczas statut określający m.in. organizację, cele i zadania oraz obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy. Przez pierwsze lata funkcjonowania białostocka Straż Miejska wpisana była w strukturę Urzędu Miejskiego i działała na takich zasadach, jak obecne departamenty. Jako odrębna jednostka budżetowa funkcjonuje od 2008 roku. Od 1998 roku straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy o strażach gminnych.

Obecnie w Straży Miejskiej w Białymstoku zatrudnionych jest 155 osób. Białostocka formacja jest największą i najprężniej działającą strażą w regionie, wciąż zyskuje nowe kompetencje. Dodać przy tym należy, że wciąż zdobywa coraz większe zaufanie wśród mieszkańców, co przekłada się na wzrastającą z roku na rok liczbę zgłoszeń z prośbą o podjęcie interwencji. W ubiegłym roku dyżurni Straży Miejskiej przyjęli blisko 27 tysięcy takich zgłoszeń, a operatorzy Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta odnotowali ponad 5,5 tysiąca zdarzeń.

Jednym z priorytetowych działań białostockiej Straży Miejskiej jest sprostanie oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta ukierunkowanym głównie na poprawę bezpieczeństwa, spokoju i porządku w mieście. Straż Miejska organizuje i angażuje się w wiele akcji wspierających mieszkańców, edukujących i podnoszących bezpieczeństwo. Dzięki tym działaniom miasto jest czystsze, bardziej bezpieczne i spokojne.

Zimą białostoczanie mogą liczyć na pomoc strażników w uruchomieniu wychłodzonych aut. Patrole straży monitorują też bezdomnych i pomagają im znaleźć noclegi w domach dla bezdomnych, noclegowniach i ogrzewalniach. Kontrolują również piece w domach, w których mogą być spalane odpady. Wiosną funkcjonariusze rozdają rowerzystom kamizelki odblaskowe, spotykają się z najmłodszymi mieszkańcami miasta i uczą ich zasad bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły i wakacyjnego wypoczynku. Strażnicy pokazują też dzieciom, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawdzają stan miejskich placów zabaw. Organizują również osiedlowe zajęcia dla seniorów. Latem dbają o bezpieczeństwo plażowiczów oraz o ład i porządek na miejskiej plaży, instruują mieszkańców rejonów zagrożonych podtopieniami, w jaki sposób postępować przed ewentualnym zalaniem, przekazują mieszkańcom ulotki informacyjno–edukacyjne i worki na piasek.

Strażnicy prowadzą też akcję pn. „Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie”. Przed rozpoczęciem roku szkolnego kontrolują rejony szkól podstawowych – sprawdzają czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego na przejściach dla pieszych, sygnalizacje świetlne, stan barierek ochronnych.

Straz Miejska kontroluje drogi do szkół

Od dziś, strażnicy przy współpracy Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego rozpoczęli kontrolę rejonów białostockich szkół podstawowych.

Sprawdzana będzie między innymi czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego, w szczególności przejść dla pieszych, sprawdzane będą sygnalizacje świetlne, czy działają i są widoczne oraz stan barierek ochronnych uniemożliwiających uczniom wtargnięcie na jezdnię.

Te elementy mają istotny wpływ na bezpieczeństwo uczniów, dlatego chcemy, żeby wszelkie odnotowane nieprawidłowości zostały usunięte niezwłocznie.

Jako pierwsze kontroli zostały poddane szkoły usytuowane najbliżej ruchliwych ulic i skrzyżowań.

Oprócz kontroli infrastruktury, we wrześniu strażnicy patrolować będą przejścia dla pieszych wokół szkół. Aby kompleksowo potraktować temat bezpieczeństwa uczniów, od września, jak od wielu już lat, ruszą zajęcia profilaktyczne p.n. „Bezpieczne droga do szkoły”, na których pierwszoklasiści kontynuować będą poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Złom ciągle w cenie

Dzięki szybkiej interwencji strażników podejrzani o kradzież zostali ujęci.

Wczoraj, około godziny 13.00,  funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolując rejon ulicy Hetmańskiej i Popiełuszki zauważyli trzech mężczyzn niosących sprężarkę i rynny w kierunku skupu złomu. Zachowanie mężczyzn wydawało się podejrzane, więc strażnicy postanowili uważniej przyjrzeć  się dalszym poczynaniom wspomnianej trójki.

Już po krótkiej chwili ich oczom ukazał się widok tych samych mężczyzn niosących w kierunku złomu drabiny aluminiowe. Patrol niezwłocznie udał się do punktu skupu złomu, gdzie zastano mężczyzn w momencie ważenia złomu. Dwóch 37 – latków i 44 – latek próbowali sprzedać sprężarkę, 11 rynien i 4 drabiny aluminiowe. Po chwili na teren skupu przyjechał mężczyzna, który wskazał podejrzanych jako sprawców kradzieży z terenu jednej z  posesji przy ul. Popiełuszki.

Na miejscu mężczyźni zostali ujęci przez strażników i przekazani patrolowi policji. Dalsze czynności wyjaśniające w tej sprawie prowadzi III Komisariat Policji.