Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

„Eko – strażnik. Razem na straży przyrody”

Ponad sto prac plastycznych z białostockich przedszkoli wpłynęło do siedziby Straży Miejskiej w Białymstoku w ramach konkursu plastycznego „Eko – strażnik. Razem na straży przyrody” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

W konkursie „Eko - strażnik. Razem na straży przyrody” mogły wziąć udział przedszkolaki w wieku 4 - 6 lat. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu związanego z ochroną środowiska w naszym mieście.

Jury w skład którego  wchodzili: przedstawiciele PUHP „Lech” Sp. z. o.o z siedzibą w Białymstoku oraz pracownicy Referatu ds. Profilaktyki Straży Miejskiej w Białymstoku, miało nie lada problemy z wyłonieniem zwycięzców, gdyż każda praca była wyjątkowa.  Jury oceniając prace brało pod uwagę  zgodność tematu pracy z tematyką konkursową oraz walory artystyczne. Po wielogodzinnych naradach w końcu się udało.

Oto laureaci konkursu plastycznego „Eko – strażnik. Razem na straży przyrody”

I miejsce

Przedszkole Samorządowe Nr 32 „Bajkowe Miasteczko’ przy ul. Kazimierza Pułaskiego 55 w Białymstoku:

Autorzy pracy: Gabriela Kowalczyk, Jakub Kamiński, Amelia Madejska, praca pod kierunkiem pani Joanny Bogus.

II miejsce

Przedszkole Samorządowe Nr 32 „Bajkowe Miasteczko’ przy ul. Kazimierza Pułaskiego 55 w Białymstoku:

Autorzy pracy: Katarzyna Jasiulewicz, Iwo Pawilcz, Julia Popławska, praca pod kierunkiem pani Joanny Bogus.

III miejsce

Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” przy ul. Boh. Monte Cassino 17 w Białymstoku:

Autorzy pracy: Maria Remża, Aniela Gromada, Tymoteusz Kuczyński, praca pod kierunkiem pani Anny Bielawskiej.

Jury postanowiło przyznać także pięć wyróżnień:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe”, autorzy pracy: Gabrysia Garus, Zosia Dudek, Laura Fedynyszyn

2. Przedszkole Niepubliczne  „Wesoła Niezapominajka”, autor pracy: Jakub Wilamowski

3. Niepubliczne Przedszkole „Nasze Szkraby”, autorzy pracy: Filip Kozioł, Igor Suszko, Antonina Grzegorczyk

4. Przedszkole Samorządowe  Nr 52 „Kubusia Puchatka”, autorzy pracy: Lena Tomaszczuk, Maja Kolendo, Amelia Nieścierowicz

5. Niepubliczne Przedszkole „Nasze Szkraby II”, autorzy pracy: Weronika i Wiktoria Półtorak.

Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 19.04.2018r , o godz. 10.00 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Generała Władysława Andersa 40F w Białymstoku.

Wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim laureatom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy.  

 

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Zimowy ratownik 2018 - podsumowanie

Ponad 2000 podjętych interwencji, przeszło 1000 osób  przewiezionych do izby wytrzeźwień, to bilans zakończonej akcji "Zimowy ratownik".

Akcja „Zimowy ratownik" to cykliczne działania prowadzone od kilku lat w okresie jesienno-zimowym. Mają na celu zapobieganie jak największej liczbie tragedii ludzkich związanych z zamarznięciem, szczególnie osób bezdomnych.

Podczas trwania akcji funkcjonariusze każdego dnia odwiedzali miejsca, w których mogły przebywać osoby bezdomne i informowali je, gdzie mogą uzyskać opiekę i specjalistyczną pomoc. Jeśli narażone były na wychłodzenie organizmu udzielano im pomocy m. in. poprzez przewiezienie do placówki dla bezdomnych, noclegowni lub izby wytrzeźwień. Gdy stan zdrowia osoby bezdomnej budził niepokój strażnika, wzywano pogotowie ratunkowe.

Tegoroczną akcję rozpoczęliśmy 2 listopada 2017 r. i trwała ona do 8 kwietnia 2018 r. W tym czasie funkcjonariusze Straży Miejskiej w stosunku do osób narażonych na wychłodzenie organizmu interweniowali  2114 razy. Wynikiem czego 1065 osób  przewieziono do izby wytrzeźwień, 42 osoby przewieziono do ogrzewalni a 28 osób przekazano załodze pogotowia ratunkowego.

W celu zintensyfikowania działań związanych z „Zimowym ratownikiem” a tym samym udzielenia pomocy jak największej liczbie potrzebujących, Straż Miejska w Białymstoku współpracowała z Policją, pracownikami MOPRu oraz ratownikami Grupy Ratowniczej Medival.

Dzięki akcji „ Zimowy Ratownik" udało się uratować przed zamarznięciem wiele osób. Jest to również ogromna zasługa mieszkańców naszego miasta, którzy wykazali się wrażliwością  na ludzką krzywdę.

Spalanie odpadów - podsumowanie

Strażnicy zakończyli działania prewencyjno – profilaktyczne związane z kontrolą spalania odpadów w przydomowych piecach.

W ramach upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta strażnicy sprawdzali czy mieszkańcy miasta w domowych piecach nie spalają odpadów, między innymi takich jak plastikowe opakowania, opakowania foliowe, wyroby z gumy, drewno pokryte farbami lub elementy mebli tapicerowanych.

Kontrole spalania poprzedzone były akcjami edukacyjnymi na temat szkodliwości spalania odpadów. Strażnicy przekazywali mieszkańcom ulotki edukacyjne, informujące o szkodliwym wpływie smogu na nasze zdrowie i konsekwencjach karnych palenia śmieci. Funkcjonariusze przypominali również właścicielom posesji o konieczności czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w celu wyeliminowania ryzyka pożaru
i zaczadzenia.

W okresie od 1 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku Straż Miejska w Białymstoku przeprowadziła 249 kontroli nieruchomości dotyczących spalania odpadów w piecu. W ich wyniku stwierdzono 15 nieprawidłowości. Strażnicy nałożyli 11 mandatów karnych, w 4 przypadkach zastosowali środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

Odpalanie aut - podsumowanie

Już od kilku lat Straż Miejska w Białymstoku prowadzi akcję pomocy osobom, które nie mogą z przyczyn atmosferycznych uruchomić pojazdu.

Strażnicy pomagali mieszkańcom  niezależnie od pory, przez całą dobę. Funkcjonariusze starali się reagować na każde takie zgłoszenie, najpierw jednak załatwiali sprawy wiążące się z zagrożeniem życia lub mienia.Na wyposażeniu wszystkich radiowozów straży znajdują się  kable  rozruchowe. Dlatego też każdy ze zmotoryzowanych patroli mógł służyć pomocą w uruchomieniu akumulatora. Działania te były kontynuowane do czasu unormowania temperatury w naszym regionie.

Problemy z odpalaniem swoich aut kierowcy zgłaszali nam już na początku grudnia, dlatego też w tym właśnie czasie uruchomiliśmy tę akcję . Od rozpoczęcia działań do końca marca 2018 roku o pomoc strażników poprosiło blisko 950 posiadaczy aut. W ponad 750 przypadkach prośba odpalenia auta zakończyła się sukcesem.

Akcja zyskała uznanie wśród mieszkańców o czym świadczy z roku na rok rosnąca liczba zgłoszeń.