Aktualności

Kierowca na podwójnym gazie

Poniedziałek, godz. 4 nad ranem, ul. Raginisa i samochód jadący raz slalomem raz środkiem ulicy. Na szczęście w pobliżu znalazł się patrol Straży Miejskiej.

Ponieważ zachodziło podejrzenie, iż  prowadzący auto może być pod wpływem alkoholu, strażnicy pojechali za nim. Gdy kierowca zatrzymał się na ul Roweckiego, strażnicy nakazali mu wysiąść z samochodu. Od razu poczuli od niego woń alkoholu. Funkcjonariusze wezwali na miejsce patrol policji, który przeprowadził badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik nie pozostawiał żadnych złudzeń – prawie 1,5 promila.

Pijany kierowca został przekazany policji, która prowadzi dalsze czynności wyjaśniające.

Spalanie odpadów - kontrole wciąż trwają

W ramach upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta  strażnicy sprawdzają, czy w przydomowych piecach nie są spalane odpady, między innymi plastikowe opakowania, opakowania foliowe, wyroby z gumy, drewno pokryte farbami lub elementy mebli tapicerowanych.

Właściciel kontrolowanej posesji ma obowiązek wskazać funkcjonariuszom miejsce, w którym znajduje się piec i zgromadzony opał.

Od początku sezonu grzewczego strażnicy kontrolują posesje wskazane nam przez mieszkańców miasta, których niepokoi czarny, gryzący dym bądź drażniący zapach.

Od połowy stycznia funkcjonariusze profilaktycznie odwiedzają posesje w różnych rejonach miasta kontrolując i jednocześnie informując o szkodliwości spalania odpadów.   Przypominają także mieszkańcom o konieczności czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w celu zapobieżenia powstawania pożaru i zaczadzeniu.

Strażnicy prowadzą również akcję edukacyjną, spotykając się z mieszkańcami poszczególnych dzielnic miasta, przypominają w jaki sposób prawidłowo palić w piecu, aby było ono bardziej ekonomiczne, efektywne i mniej szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Od początku października 2016 roku strażnicy przeprowadzili 214 tego typu kontroli. W ich wyniku w 11 przypadkach wykryto spalanie odpadów. Nałożono 6 mandatów karnych, skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie, w dwóch przypadkach zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

Za spalanie śmieci w domowym piecu przewidziany jest mandat karny w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy zł.

 

Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską

Już za chwileczkę, już za momencik…. i dzieci z podlaskich szkół będą mogły odpocząć od szkoły.

Aby czas zimowego wypoczynku dla młodszych i starszych dzieci był bezpieczny, Straż Miejska dba już od początku roku szkolnego. Przez ten czas strażnicy uczulają uczniów na niebezpieczeństwa, jakie mogą im grozić oraz uczą
w jaki sposób tych niebezpieczeństw unikać, na co zwracać szczególną uwagę, gdzie zachować szczególną ostrożność, do kogo można zwrócić się o pomoc i jak się bawić, aby zimowy wypoczynek był przyjemny i bezpieczny.

Jednak tuż przed i w czasie ferii nasze działania są wzmożone i ukierunkowane zdecydowanie na bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku.

W czasie ferii strażnicy spotykać się będą  z dziećmi i młodzieżą na zimowiskach organizowanych przez placówki oświatowe i kluby osiedlowe. Niezmiennie na temat bezpiecznych zabaw na śniegu opowiadać będą również przedszkolakom.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej spędzającej ferie zimowe w mieście strażnicy prowadzić będą działania prewencyjne. Funkcjonariusze kontrolować będą miejsca, w których młodzież spędza swój wolny czas, między innymi rejony szkół, podwórka, skwery, place zabaw. Kontrolowane będą też  miejsca, które  mogłyby być wykorzystywane do jazdy na sankach i nartach; zamarznięte stawy i zbiorniki wodne, które mogłyby służyć za lodowisko oraz punkty sprzedaży alkoholu, zwłaszcza w zakresie dostępu do nich osób nieletnich.

Ferie to odpoczynek od szkoły i wielka przygoda z zimą, śniegiem i mrozem. Część dzieci zapewne gdzieś wyjedzie, niektóre zostaną w domach. Gdziekolwiek jednak będą spędzać ferie, życzymy by były one pełne radosnych chwil, a przede wszystkim by były bezpieczne.

Zimowy Ratownik - ruszamy

Od dziś  rozpoczynamy akcję  "Zimowy Ratownik". Jej celem jest zapobieżenie jak największej liczbie tragedii związanych z zamarznięciem.

Funkcjonariusze, każdego dnia odwiedzać będą pustostany, węzły ciepłownicze, klatki schodowe, piwnice oraz inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Informowane one  będą o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc i specjalistyczną opiekę.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, obowiązkiem strażników jest, w zależności od sytuacji, przewiezienie bezdomnego do noclegowni, ogrzewalni lub Izby Wytrzeźwień.

W ubiegłorocznej akcji strażnicy w stosunku do osób narażonych na wychłodzenie organizmu interweniowali ponad 2300 razy. Wynikiem czego 1100 osób było przewiezionych do izby wytrzeźwień, 98 osób przewieziono do ogrzewalni, 30 odwieziono do domu a 53 osoby zostały przekazane załodze pogotowia ratunkowego.

Ogromną rolę w naszej akcji odgrywają mieszkańcy naszego miasta. Dzięki ich wrażliwości co roku możemy pomóc wielu potrzebującym. Dlatego po raz kolejny apelujemy, aby każdą zauważoną osobę, która może potrzebować pomocy i miejsca, w których mogą przebywać bezdomni zgłaszać pod numer tel. 986.