Bezpieczna Białostoczanka

Straż Miejska już po raz X organizuje kurs samoobrony dla pań „Bezpieczna Białostoczanka”.

Podczas kursu kobiety w różnym wieku będą mogły nauczyć się umiejętności właściwych reakcji i stosowania technik samoobrony
w sytuacjach i miejscach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego. Panie nauczą się, w jaki sposób skutecznie obronić się przed napastnikiem, jak unikać zagrożenia oraz metod obezwładniania napastnika.

Kurs „Bezpieczna Białostoczanka” jest bezpłatny, uczestniczką może być wyłącznie osoba pełnoletnia, wobec której brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia.

W poprzednich edycjach, strażnicy przeszkolili blisko 250 pań, tym razem w szkoleniu będzie mogło uczestniczyć 20 kobiet. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w Szkole Podstawowej nr 26
w Białymstoku, przy ul. Radzymińskiej 11, w terminie od 07.10.2022 do 25.11.2022 roku, w każdy piątek, w godz. 16.30 – 18.00.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać od 29 do 30 września od godz. 8.00 do godz. 14.00, w dziale kadr Straży Miejskiej, pod nr telefonu 85 869 67 53.

Udostępnij:

Bezpieczna droga do szkoły

Pierwszy szkolny dzwonek zabrzmi już niebawem, więc aby pokonywanie przez uczniów codziennej drogi z domu do szkoły było bezpieczne Straż Miejska wraz z Policją oraz Zarządem Dróg Miejskich UM w Białymstoku rozpoczęła kontrole w rejonach placówek oświatowych.

W trakcie trwających kontroli funkcjonariusze zwracają uwagę na wszystkie aspekty mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów. Przedmiotem kontroli są w szczególności czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, stan barier ochronnych uniemożliwiających dziecku wybiegnięcie na jezdnię oraz stan sygnalizatorów w obrębie skrzyżowań.

Działania nie zakończą się na sierpniowych kontrolach. Patrol szkolny przez cały rok będzie pracował w rejonie placówek oświatowych dbając o bezpieczeństwo najmłodszych i reagując w przypadku stwierdzenia różnego typu nieprawidłowości i zagrożeń.

W pierwszych dniach września funkcjonariusze Straży Miejskiej będą również pomagać bezpiecznie dojść do szkoły uczniom przez najbardziej uczęszczane przejścia dla pieszych zlokalizowane w pobliżu szkół. Obecność mundurowych ma przypominać także kierowcom o konieczności ograniczenia prędkości jazdy w okolicy placówek oświatowych i zachowania szczególnej ostrożności przy przejściach dla pieszych.

Stałym elementem działań „Bezpiecznej drogi do szkoły” są też spotkania z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Strażnicy będą zwracać uwagę na zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazywać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły.

Udostępnij: