!!UWAGA!!

Jest to archiwalna wersja strony BIP.

Wszystkie aktualne informację znajdują się na stronie

http://smbip.um.bialystok.pl/

Start

Szanowni Państwo !

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP.


Siedziby:

Straż Miejska w Białymstoku
15-399 Białystok ul. Składowa  11
tel. (dyżurny): (85) 869 68 00
telefon alarmowy: 986
sms dla osób głuchoniemych: 600 900 986
adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Straż Miejska Posterunek I Centrum
15-093 Białystok, ul. Suraska 1
tel. (dyżurny): (85) 742 33 00

Straż Miejska Posterunek II TBS
15-688 Białystok, ul. Pietkuna 1
tel. (dyżurny): (85) 733 38 88

Straż Miejska Posterunek III Barszczańska
15-639 Białystok, ul. Barszczańska 2
tel. (dyżurny): (85) 661 05 43

 

Komendant Straży Miejskiej - Krzysztof Kolenda


Zadania Straży Miejskiej

  • zapobieganie i interwencje w przypadku zakłócania porządku publicznego
  • utrzymanie ładu i czystości na terenie miasta
  • zapobieganie, wykrywanie, zgłaszanie wykroczeń (współpraca z policją)
  • informowanie właściwych władz i organów o mających miejsce awariach w sieci ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowniczej
  • informowanie o uszkodzeniach nawierzchni ulic i ciągów pieszych
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień
  • współdziałanie z innymi organami i udzielanie pomocy w akcjach ratowniczych
  • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta