!!UWAGA!!

Jest to archiwalna wersja strony BIP.

Wszystkie aktualne informację znajdują się na stronie

http://smbip.um.bialystok.pl/

Start Instrukcja BIP
Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci. Szybkie uzyskanie informacji umożliwia menu podmiotowe umieszczone po lewej stronie. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie – należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

Na treść podstrony składają się:

  • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
  • informacja o dacie publikacji (modyfikacji),
  • treść zasadnicza w postaci tekstu oraz elementów dodatkowych, m.in. załączników (plików do pobrania).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198).