!!UWAGA!!

Jest to archiwalna wersja strony BIP.

Wszystkie aktualne informację znajdują się na stronie

http://smbip.um.bialystok.pl/

Start Struktura własnościowa
Struktura własnościowa

Składniki majątkowe znajdujące się w użytkowaniu Straży Miejskiej w Białymstoku stanowią mienie komunalne miasta Białystok.

Majątek znajdujący się w dyspozycji Straży Miejskiej w Białymstoku obejmuje w szczególności:

  • nieruchomości przeznaczone na siedzibę Straży Miejsiej w Białymstoku,
  • mienie ruchome, w tym m. in.: pojazdy, urządzenia techniczne, urządzenia
    i wyposażenie biurowe, środki przymusu bezpośredniego,
  • umundurowanie strażników, sprzęt i programy informatyczne,
  • środki finansowe stanowiące budżet Straży Miejskiej w Białymstoku.