!!UWAGA!!

Jest to archiwalna wersja strony BIP.

Wszystkie aktualne informację znajdują się na stronie

http://smbip.um.bialystok.pl/

Start Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna

Schemat struktury organizacyjnej Straży Miejskiej w Białymstoku - pobierz

Funkcjonowanie Straży Miejskiej opiera się na zasadzie hierarchicznego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 

Strażą  Miejską kieruje Komendant.

Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy dwóch Zastępców:

1) Zastępcy Komendanta ds. Prewencji,

2) Zastępcy Komendanta ds. Logistyczno-Organizacyjnych.

 

W strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej w Białymstoku wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

I.     Oddział Śródmieście

1.    Referat Rejonowy Centrum

II.    Wydział Prewencji

1.    Referat Patrolowo-Interwencyjny

2.    Referat Specjalistyczny

2.1.    Sekcja Ruchu Drogowego

2.2.    Sekcja Przewodników Psów

2.3.    Sekcja Ekologiczna

3.    Referat ds. Wykroczeń

III.   Wydział Dzielnicowych

1.    Referat Rejonowy Północ

2.    Referat Rejonowy Południe

IV.   Wydział Dyżurnych i Monitoringu

1.    Referat Dyżurnych

2.    Referat Monitoringu Wizyjnego

V.   Wydział Administracyjno–Logistyczny

1.     Referat Organizacji, Kadr i Szkoleń

1.1.    Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej i Inspekcji

1.2.    Administrator Bezpieczeństwa Informacji

1.3.    Administrator Systemów Informatycznych

2.    Referat Administracyjno–Techniczny

2.1.    Sekcja ds. Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej

VI.    Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej

VII.   Główny Księgowy

1.    Sekcja Księgowości i Płac

VIII.  Radca Prawny

IX.    Inspektor ds. BHP.