Start Status prawny
Status prawny

Straż Miejska jest jednostką organizacyjną miasta Białystok, działającą na prawach jednostki budżetowej.