!!UWAGA!!

Jest to archiwalna wersja strony BIP.

Wszystkie aktualne informację znajdują się na stronie

http://smbip.um.bialystok.pl/

Start Status prawny
Status prawny

Straż Miejska jest jednostką organizacyjną miasta Białystok, działającą na prawach jednostki budżetowej.