!!UWAGA!!

Jest to archiwalna wersja strony BIP.

Wszystkie aktualne informację znajdują się na stronie

http://smbip.um.bialystok.pl/

Start Rejestr zbiorów danych osobowych
Rejestr zbiorów
Rejestr zbiorów danych osobowych

Straż Miejska w Białymstoku, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922.) prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych oraz w myśl art. 36a ust. 3 w/w ustawy i §4 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych (Dz.U 2015 poz. 719) udostępnia do wglądu rejestr prowadzonych przez siebie zbiorów danych osobowych.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie i udostępnianie rejestru jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji.


Rejestr zbiorów - pobierz