Kontrola pieców – podsumowanie

Strażnicy zakończyli działania prewencyjno-profilaktyczne związane z kontrolą spalania odpadów w przydomowych piecach

Najpierw strażnicy przekazywali mieszkańcom ulotki edukacyjne o szkodliwym wpływie smogu i konsekwencjach karnych spalania śmieci. Przypominali o obowiązkach właścicieli nieruchomości związanych utrzymaniem kominów i wentylacji.

Od początku sezonu grzewczego, w ramach upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku strażnicy sprawdzali, czy w przydomowych piecach nie są spalane odpady. Prowadzone przez Straż Miejską kontrole spalania w piecach dotyczyły w większości posesji wskazywanych prze mieszkańców miasta, zaniepokojonych wydobywającym się czarnym i gryzącym dymem z komina.

W okresie od października 2018 r. do końca marca 2019 r. Straż Miejska przeprowadziła 339 kontroli nieruchomości dotyczących spalania odpadów w domowych piecach. W wyniku kontroli nałożono16 mandatów karnych. Natomiast w 12 przypadkach właściciele nieruchomości zostali pouczeni.

previous arrow
next arrow
Slider
Udostępnij: