Aktualności

Wystartowała akcja „Zimowy Ratownik”

Wraz z odczuwalnym spadkiem temperatur w ciągu dnia i nocami Straż Miejska w Białymstoku rozpoczęła akcję „Zimowy Ratownik”. Jeśli widzimy osoby potrzebujące pomocy możemy dzwonić pod bezpłatny numer alarmowy 986.

„Zimowy Ratownik” to akcja Straży Miejskiej, która ma przede wszystkim zapobiegać tragediom związanym z niskimi temperaturami. Przebywanie w nieogrzewanych pomieszczeniach, bez odpowiedniego ubioru i, co jest bardzo częste, pod wpływem alkoholu, może doprowadzić do wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji do śmierci. Są na nią szczególnie narażeni bezdomni i osoby samotne.

Białostoccy strażnicy rozpoczęli sprawdzanie pustostanów, węzłów ciepłowniczych, klatek schodowych, piwnic i innych miejsc, w których mogą gromadzić się osoby zagrożone wychłodzeniem organizmu.

W razie potrzeby funkcjonariusze będą przewozić osoby do ogrzewalni, noclegowni lub Izby Wytrzeźwień. Jeżeli będzie tego wymagać sytuacja, wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Ważnym celem „Zimowego Ratownika” jest również informowanie o miejscach, w których można uzyskać pomoc, zjeść ciepły posiłek, czy przenocować, ale przede wszystkim zapobieganie jak największej liczbie zdarzeń związanych z narażeniem organizmu na ujemne temperatury.

Strażnicy miejscy nawiązują współpracę z różnymi instytucjami, ale to przede wszystkim mieszkańcy miasta odgrywają dużą rolę w akcji. To dzięki ich wrażliwości można pomóc wielu potrzebującym.

Pamiętajmy, udzielona w porę pomoc może uratować komuś życie!

Udostępnij:

„Znicz” i „Hiena cmentarna”

Niebawem dzień Wszystkich Świętych. Nad bezpieczeństwem osób odwiedzających groby bliskich oraz w rejonach nekropolii czuwać będą funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Od dziś (29 października) strażnicy miejscy rozpoczynają akcję „Znicz”, podczas której dbać będą o ład i porządek w rejonach cmentarzy. Funkcjonariusze będą czuwać nad kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego, szczególnie przez osoby piesze.  Dbać będą o porządek i bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do cmentarzy, pomagać mieszkańcom w dotarciu na groby bliskich, kierując ich na wyznaczone parkingi oraz informując o zmianach w organizacji ruchu.

Równolegle z akcją „Znicz” strażnicy miejscy ruszają z akcją „Hiena cmentarna”. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na osoby, które kradną przyniesione na cmentarze wieńce, kwiaty czy znicze, osoby profanujące groby i pomniki, dokonujące rozbojów na osobach odwiedzających cmentarze i zakłócające spokój i porządek publiczny. Działania prowadzone będą w godzinach wieczornych i nocnych.

Straż Miejska przypomina, aby w trakcie porządkowania grobów nie pozostawiać bez nadzoru przedmiotów osobistych, takich jak torebki czy portfele. Jeśli jest taka możliwość, na cmentarz należy zabrać ze sobą tylko niezbędne rzeczy. Należy też zwrócić uwagę, aby nie pozostawiać cennych rzeczy w samochodach zaparkowanych w rejonie nekropolii. 

W przypadku zauważenia osób podejrzanie zachowujących się, prosimy o zgłaszanie interwencji telefonicznie pod numerem 986 lub bezpośrednio strażnikom miejskim, którzy będą patrolować otoczenie cmentarzy.

Udostępnij: