Aktualności

W drodze do bezpieczeństwa

Blisko stu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 50 w Białymstoku wzięło udział w inauguracji programu profilaktycznego „W drodze do bezpieczeństwa”. To inicjatywa mająca na celu edukację młodzieży z białostockich szkół podstawowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także działania proekologiczne.

Akcja została zainicjowana 4 kwietnia i będzie odbywać się cyklicznie. W uroczystym otwarciu wziął udział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, a także Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku oraz dyrekcja szkoły. Prezydent wyrażając troskę o bezpieczeństwo młodych ludzi i radość z chęci pogłębiania wiedzy i umiejętności, wręczył czwartoklasistom elementy odblaskowe i kamizelki, zaznaczając jak ważna dla bezpieczeństwa jest widoczność. Miejsce akcji nie jest przypadkowe. Szkoła Podstawowa Nr 50 w Białymstoku jest jedną z dziesięciu placówek w mieście, które zostały w tym roku wyposażone w mobilne miasteczka ruchu drogowego.

Wydarzenie promujące szeroko rozumiane bezpieczeństwo młodych uczestników ruchu drogowego ma na celu nauczenie dzieci prawidłowych zachowań na drodze jako pieszych i rowerzystów, zapoznanie uczestników z zasadami ruchu drogowego i znakami drogowymi.

„W drodze do bezpieczeństwa” to inicjatywa, która uwzględnia edukację nie tylko w zakresie ruchu drogowego, ale także promuje zachowania proekologiczne oraz uczy zasad udzielania pierwszej pomocy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zapoznawali młodzież z zasadami resuscytacji i ćwiczyli na fantomach z wykorzystaniem defibrylatora AED. Czwartoklasiści mieli również okazję poznać wyposażenie smogobusa i działanie poszczególnych narzędzi służących do analizowania stanu powietrza i wody.

Kluczowym elementem programu jest edukacja uczniów w zakresie umożliwiającym przystąpienie do egzaminu przygotowującym do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.

Wszystkie zainteresowane placówki, które chcą przystąpić do programu „W drodze do bezpieczeństwa” zapraszamy do kontaktu: tel. 600 800 986, e-mail: profilaktykasm@um.bialystok.pl.

Udostępnij: