Aktualności

„Spójrz w lewo, potem w prawo…”

Na jakim świetle i jak przechodzić przez „zebrę”, w które strony należy się rozejrzeć i co oznaczają znaki drogowe? Pierwszoklasiści utrwalali nabyte umiejętności bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię pod czujnym okiem strażników.

Każdego dnia uczniowie pokonując drogę do szkoły narażeni są na wiele niebezpiecznych sytuacji. Dlatego właśnie z myślą o nich, strażnicy rozpoczęli spotkania z uczniami klas pierwszych szkół podstawowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Podczas tych spotkań funkcjonariusze zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze. Wiedza ta utrwalana jest poprzez ćwiczenia praktyczne na przejściach dla pieszych znajdujących się w pobliżu szkoły.

Celem akcji jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające ze złego zachowania się na drodze oraz zaprezentowanie wpływu elementów odblaskowych na bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego.

Udostępnij:

Święto Straży Miejskiej w Białymstoku

29 sierpnia w Białymstoku świętowany jest Dzień Straży Miejskiej. To właśnie z tej okazji przed Pałacykiem Gościnnym przy ul. Kilińskiego odbyła się uroczystość, podczas której 21 zasłużonych funkcjonariuszy odebrało awanse.

Ceremonia z udziałem zastępców prezydenta miasta Rafała Rudnickiego i Zbigniewa Nikitorowicza była okazją do podkreślenia znaczenia Straży Miejskiej dla lokalnej społeczności.

Słowa uznania za ciężką i odpowiedzialną pracę na ręce funkcjonariuszy złożył również komendant białostockiej Straży Miejskiej Krzysztof Kolenda, doceniając zaangażowanie w pełnieniu służby.   

Podczas uroczystości ślubowanie złożyło czterech funkcjonariuszy. Nowozatrudnieni strażnicy ślubowali uroczyście służyć państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi.

Jednym z priorytetowych działań białostockiej Straży Miejskiej jest sprostanie oczekiwaniom mieszkańców miasta ukierunkowanym głównie na poprawę bezpieczeństwa, spokoju i porządku w mieście.

Święto tego dnia jest obchodzone w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 r., która określa funkcjonowanie straży gminnej.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Białymstoku nagrodzeni awansami

Udostępnij: