Monitoring miejski

Monitoring miejski prowadzony jest przez Straż Miejską w Białymstoku z siedzibą przy ul. Składowej 11, w związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych. Straży Miejskiej w Białymstoku przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
Zgodnie z art.10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej.
Więcej informacji znajduje się pod adresem www.strazmiejska.bialystok.pl oraz smbip.um.bialystok.pl
Wykaz kamer monitoringu miejskiego znajduje się na stronie https://www.gisbialystok.pl/ w zakładce „lista serwisów” → „serwis urzędy, szkoły, instytucje”

Udostępnij: