Zgłoś interwencję

Kontakt przez SMS

Kontakt SMS dla osób głuchoniemych 600 900 986

600 900 986 to numer telefonu, pod którym osoby niesłyszące za pomocą SMS mogą zgłaszać interwencje dyżurnemu Straży Miejskiej.

Osoba korzystająca z numeru powinna w treści wiadomości wpisać:

  • rodzaj zauważonej nieprawidłowości,
  • miejsce zdarzenia,
  • imię, nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej.
Telefony

Straż Miejska w Białymstoku

15-399 Białystok ul. Składowa 11
TELEFON ALARMOWY
986
SMS DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH
600 900 986

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
Komendant Straży Miejskiej lub jego zastępcy w każdą środę w godzinach 12:00- 15:00.
tel. (dyżurny): 085 869-68-00,
tel. do sekretariatu: 085 869-67-50,
fax.: 085 869-67-50.
e-mail: dyzurny.sm@um.bialystok.pl.

Straż Miejska Posterunek I Centrum

15-093 Białystok
ul. Suraska 1
tel.(dyżurny): 085 742-33-00; 085 742-33-03

Straż Miejska Posterunek II TBS

 15-688 Białystok

ul. Pietkuna 1

tel.(dyżurny): 085 733 38 88

 

Straż Miejska Posterunek III Barszczańska 

15-639 Białystok

    ul. Barszczańska 2  

   tel.(dyżurny): 085 661 05 43
Udostępnij: