Bezpieczny senior

Z myślą o bezpieczeństwie osób starszych przygotowaliśmy cykl zajęć pn. : „Bezpieczny senior”. Zajęcia prowadzone są w formie pogadanki i prezentacji multimedialnej.
1.    „Monter ,wnuczek, policjant i inni – sposoby oszustw na osobach starszych”
Podczas spotkań strażnicy omawiają metody stosowane przez oszustów podających się
za członków dalekiej rodziny, urzędników czy funkcjonariuszy służb mundurowych. Seniorzy dowiedzą się w jaki sposób powinni się zachować, gdy takie osoby zwrócą się do nich
o przekazanie pieniędzy.
2.    „Sprzedać za wszelką cenę”
Podczas spotkań strażnicy omawiają metody stosowane przez sprzedawców podczas różnego rodzaju pokazów połączonych ze sprzedażą, czy podpisywaniem umów na świadczenie usług. Podpowiadają w jaki sposób unikać zagrożeń, nie dać się oszukać, być czujnym i pamiętać
o ograniczonym zaufaniu.
3.    „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
Podczas tych spotkań funkcjonariusze omawiają zasady bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym jako pieszych, rowerzystów, kierowców. Starzenie się jest procesem złożonym
w którym osoby starsze doświadczają pewnych zmian jak pogorszenie wzroku, słuchu, spowolnienie czasu reakcji czy trudności z koncentracją.
4.    „Bezpieczne spotkanie”
Podczas spotkań strażnicy uświadamiają dorosłym na jakie zagrożenia mogą być narażeni
ze strony psów, jak uniknąć takich zagrożeń, jak postępować z psem, aby spotkanie było bezpieczne. Dlaczego pies może zaatakować i jak obronić się przed atakiem zwierzęcia.

Prelekcje prowadzone są w klubach osiedlowych, parafiach, a od września 2016 również na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Realizatorzy programów
Programy realizowane są przez strażników miejskich zatrudnionych w Referacie ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej w Białymstoku.
Funkcjonariusze posiadają wykształcenie wyższe , bądź specjalistyczne przygotowanie do pracy profilaktycznej, posiadają odpowiedni staż pracy w Straży Miejskiej oraz w zależności od tematyki programowej – ukończone szkolenia specjalistyczne.

Informacji na temat zajęć udzielają:
Jarosław Gesinowski
tel. 85 869 68 27 
e-mail: jgesinowski@um.bialystok.pl

Udostępnij: