Komendant

Zobacz stronę

Krzysztof Kolenda

tel. do sekretariatu: 85 – 869 6750

fax: 85 – 869 6750; e-mail: strazm@um.bialystok.pl

Uprzejmie informujemy, że powyższe dane teleadresowe nie służą do doraźnego zgłaszania interwencji. Interwencje prosimy zgłaszać bezpośrednio pod bezpłatny numer alarmowy 986

lub e-mail: dyzurny.sm@um.bialystok.pl

Komendant oraz Zastępcy Komendanta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 12:00 – 17:00,
po uzgodnieniu z pracownikiem sekretariatu (osobistym lub pod nr telefonu 85 – 869 6750).

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmują pracownicy Zespołu ds. Skarg i Wniosków przy ul. Składowej 11, a w wyjątkowych sytuacjach,
w tym poza godzinami pracy tego Zespołu, kierownicy komórek organizacyjnych oraz dyżurni.

Udostępnij: