Miesiąc: Maj 2019

„Bezpieczeństwo na 6”

 ,, Bezpieczeństwo na 6 ’’

To podsumowanie i przypomnienie wiedzy nabytej podczas zajęć „Najważniejszy I krok”, a jednocześnie dobra zabawa uhonorowana nagrodami. Bo pomóc może każdy.

Dzisiaj, w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Legionowej 7 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu pn. „Bezpieczeństwo na 6” pod honorowym patronatem  Prezydenta Miasta Białegostoku. To już trzecia edycja konkursu. Organizatorami konkursu była Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego UM w Białymstoku.  

Do udziału w konkursie zgłosiło się 8 szkół. Konkurs składał się z 2 etapów: z części teoretycznej i praktycznej. Uczniowie mieli za zadanie wykazać się wiedzą z szeroko pojętego bezpieczeństwa, zagrożeń jakie niesie za sobą ryzyko zażywania dopalaczy oraz właściwych postaw wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy  w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w nowym cyklu  spotkań prowadzonych przez strażników pn. „Najważniejszy I krok”. Konkurs był więc podsumowaniem i sprawdzeniem nabytej wiedzy.

Swoją obecnością na uroczystym rozstrzygnięciu  zaszczycili nas zaproszeni goście: Dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta,Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego UM w Białymstoku, Komendant Straży Miejskiej, przedstawiciele  Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, przedstawiciel Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Oto laureaci konkursu:

I miejsce: Szkoła Podstawowa  Nr 29

II miejsce: Szkoła Podstawowa  Nr 3

III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 9

Wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim laureatom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

previous arrow
next arrow
Slider
Udostępnij:

”Na Drodze Mojego Życia”


Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej uczestniczył w Olimpiadzie Przedszkolaka „Zdrowo i bezpiecznie” pod hasłem „Na drodze mojego życia”.

Dzisiaj, w Przedszkolu Samorządowym Nr 68 w Białymstoku odbyła się kolejna, XVI  już edycja konkursu promującego zdrowie i bezpieczeństwo. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym z palcówek miasta Białegostoku i województwa podlaskiego. Do finału zakwalifikowała się drużyna z Białegostoku, dwie placówki z Łap i jedna drużyna
z  Knyszyna.

 W skład komisji weszli przedstawiciele: Straży Miejskiej w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji oraz Podlaski i  Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Celem konkursu jest kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa od najmłodszych lat oraz integracja placówek propagujących zdrowy styl życia.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a nauczycielom życzymy dalszych sukcesów.

previous arrow
next arrow
Slider
Udostępnij: