Smogobus

Dzisiaj, Prezydent miasta Białegostoku prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski przekazał na ręce Straży Miejskiej smogobus. Mobilne laboratorium jest w stanie kontrolować jakość powietrza w mieście. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu może sprawdzić poziom zanieczyszczeń w różnych rejonach miasta.

Na jego pokładzie są czujniki, analizatory oraz kamera. Kamera umieszczona jest na dachu, na teleskopowym 3,5 metrowym maszcie. Może znaleźć się na wysokości 6,5 metrów, dzięki czemu strażnicy będą mogli obserwować całą okolicę, na przykład czy ktoś nie emituje w danym rejonie zbyt dużej ilości dymu i czy jego kolor może wskazywać na spalanie odpadów.

Jednym z ważniejszych elementów smogobusa jest pyłomierz, którym sprawdzane jest zapylenia powietrza. Określa on stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w okolicy.

Pojazd wyposażony jest również w przenośny detektor wielogazowy, z funkcją odczytu 4 gazów: siarkowodoru, tlenku azotu, tlenku węgla oraz lotnych związków organicznych. Wykorzystywany on będzie do osobistej ochrony funkcjonariuszy oraz identyfikacji zagrożeń w trakcie podejmowania czynności kontrolnych pomieszczeń.

Na wyposażeniu smogobusa jest również analizator zanieczyszczenia wody, pozwalający stwierdzić, czy nie występują w niej ścieki bytowe bądź przemysłowe oraz wytwornica dymu. Ta z kolei może służyć między innymi  do wykrycia nielegalnych instalacji do zrzucania nieczystości.

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażnicy rozpoczynają kontrole nieruchomości dotyczące termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami. W sezonie grzewczym 2017/2018 strażnicy, w związku z podejrzeniem spalania odpadów, dokonali 249 kontroli, podczas których stwierdzono 15 nieprawidłowości. Natomiast w sezonie grzewczym 2018/2019 przeprowadzono 329 tego typu kontroli i stwierdzono 28 nieprawidłowości.

Kontrole spalania w piecach dotyczą przede wszystkim budynków wskazywanych przez sąsiadów zaniepokojonych wydobywającym się czarnym i gryzącym dymem z komina

previous arrow
next arrow
Slider
Udostępnij: