Akcja „Znicz” i „Hiena cmentarna”

Każdego roku, w dniach poprzedzających Dzień Wszystkich Świętych nasilają się kradzieże wiązanek i zniczy z nekropolii. Dlatego Straż Miejska rozpoczyna wzmożone kontrole w rejonach cmentarzy.

Od dzisiaj do dnia 2 listopada, funkcjonariusze straży miejskiej rozpoczęli akcję „Znicz”, podczas której dbać będą o ład i porządek w rejonach cmentarzy. Strażnicy będą podejmować także wspólne działania z policją. Funkcjonariusze będą czuwać nad kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego, szczególnie przez osoby piesze.  Dbać będą o porządek i bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do cmentarzy, pomagać mieszkańcom w dotarciu na groby bliskich, kierując ich na wyznaczone parkingi oraz informując o zmianach w organizacji ruchu. Wzmożone działania mają zapobiegać również kradzieżom zniczy i kwiatów z grobów.

Równolegle z akcją „Znicz” strażnicy miejscy ruszają z akcją „Hiena cmentarna”. Działania  prowadzone będą  w godzinach wieczornych i nocnych. Strażnicy będą zwracać szczególną uwagę na złodziei, którzy kradną przyniesione na cmentarze wieńce, kwiaty czy znicze, osoby profanujące groby i pomniki, dokonujące rozbojów na osobach odwiedzających cmentarze i zakłócające spokój i porządek publiczny.

Straż miejska przypomina też, aby w trakcie porządkowania grobów nie pozostawiać bez nadzoru przedmiotów osobistych, takich jak torebki czy portfele. Jeśli jest taka możliwość, na cmentarz należy zabrać ze sobą tylko niezbędne rzeczy. Należy też zwrócić uwagę, aby nie pozostawiać cennych rzeczy w samochodach zaparkowanych w rejonie cmentarzy. 

previous arrow
next arrow
Slider
Udostępnij: