Uwolnić miejsca parkingowe – podsumowanie

16 usuniętych aut, 25 prowadzonych postępowań – to bilans akcji czyszczenia miasta z wraków.

8 aut zniknęło z przestrzeni publicznej po wydaniu przez strażników dyspozycji ich usunięcia na koszt właściciela. Kolejne 8 usunęli sami właściciele po wszczętych przez funkcjonariuszy czynnościach.

Należy pamiętać, że nieużywane pojazdy strażnicy mogą usunąć tylko z drogi publicznej, strefy ruchu lub strefy zamieszkania.

Niestety w większości przypadków auta porzucane są poza drogą publiczną. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w przypadku pozostawienia wraku pojazdu na terenie prywatnej nieruchomości, np. należącej do spółdzielni mieszkaniowej, ani policja ani straż miejska nie są uprawnieni do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Jednak w takiej sytuacji straż miejska mimo wszystko może prowadzić postępowanie z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z użytku, która stanowi, że  jeżeli właściciel auta wycofanego z eksploatacji nie przekazał pojazdu do recyklingu podlega karze grzywny. Przewidziany jest za to mandat karny w wysokości do 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu.  

Podczas trwającej nieco ponad miesiąc akcji strażnicy wszczęli 25 tego typu postępowań.

Należy pamiętać, że w każdej z tych sytuacji interwencja rozciągnięta jest w czasie. Wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu bądź ukaranie za nieprzekazanie pojazdu do recyklingu poprzedza szereg czynności , między innymi: ustalenie właściciela, nawiązanie z nim kontaktu, zobowiązanie do usunięcia pojazdu we własnym zakresie lub doprowadzenie go do stanu używalności oraz inne konieczne do uznania, że dochowano należytej staranności  w celu doprowadzenia do usunięcia pojazdu.

previous arrow
next arrow
Slider
Udostępnij: