Miesiąc: Styczeń 2020

„Straż Miejska, proszę otworzyć…”

Sezon grzewczy to nasilone kontrole patroli – EKO, które sprawdzają m.in. czym palimy w naszych piecach. Kto może skontrolować stan naszej kotłowni i czy mamy prawo nie wpuścić funkcjonariuszy?

Właściciel dymiącego komina może się spodziewać, że w każdej chwili zapukają do niego Strażnicy Miejscy i zapytają: „Czym Pan/ Pani pali w piecu?”
Na podstawie Ustawy o prawie ochrony środowiska  Prezydent Miasta Białegostoku upoważnił funkcjonariuszy Straży Miejskiej do przeprowadzania kontroli na posesjach. Mogą oni wejść na każdy teren, jeśli podejrzewają, że jego właściciel pali w piecu szkodliwymi odpadami. Tego typu działania odbywają się na mocy dwóch dokumentów – Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W trakcie sezonu grzewczego najczęściej to mieszkańcy miasta informują strażników o zaobserwowanych nieprawidłowościach. Powodem takich zgłoszeń jest zazwyczaj czarny, gryzący dym wydobywający się z kominów posesji. Jeżeli kontrola wykaże, że właściciel nieruchomości spalał śmieci lub innego rodzaju odpady, może zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 zł. Gdy sprawa trafi do sądu, może zakończyć się grzywną do 5 tys.

Warto nadmienić, że uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, co reguluje art. 225 § 1 kodeksu karnego.

Udostępnij:

Podsumowanie I semestru 2019/2020

Ponad 600 spotkań z dziećmi i młodzieżą – to bilans zajęć profilaktycznych przeprowadzonych przez strażników w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Funkcjonariusze z Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej, jak co roku, od września rozpoczęli intensywną pracę. Zajęcia prowadzone były w przedszkolach i szkołach podstawowych. Strażnicy przeprowadzili 609 spotkań, w których  uczestniczyło ponad 14 tys. odbiorców.

Dominującymi tematami w I semestrze bieżącego roku szkolnego były: ,,Bezpieczna droga do szkoły”, ,,Uwaga na obcych”,  „Zwierzęta w mieście”, „Uczymy się żyć bez przemocy” oraz „ Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ,,Uwaga na obcych’’, takich lekcji w I semestrze przeprowadzono ponad 80.

Od września 2019 r. do programy profilaktycznego został wprowadzony nowy temat zajęć profilaktycznych: ,,Uczymy się żyć bez przemocy”.  Podczas zajęć przedstawione zostaną informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Uczniowie zapoznani zostają z formami i sposobami ochrony przed przemocą. W I semestrze przeprowadzonych zostało 65 takich spotkań z uczniami szkół podstawowych.

Intensywna praca czeka funkcjonariuszy również podczas ferii. W tym czasie strażnicy spotykają się z dziećmi na zimowiskach, kontynuując rozpoczęte przed feriami tematy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

previous arrow
next arrow
Slider
Udostępnij: