Dzikie zwierzęta w mieście

Coraz częściej w mieście pojawiają się dzikie zwierzęta. Część z nich zjawia się  tylko na chwilę w wyniku incydentalnego zabłąkania. Jednak inne wybierają świadomie miasto na swój nowy dom.

Często dzikie zwierzęta, które pojawiają się na terenach miejskich, na początku stanowią dla mieszkańców swoistego rodzaju atrakcję. Okazję do obcowania z czymś niecodziennym. Potem zaczynają się niepokoje i kłopoty: niszczenie trawników, wypadki samochodowe, ludzki strach przed atakiem zwierząt i roznoszonymi przez nie chorobami. Dlatego ważna jest szybka reakcja na zgłoszenia i współdziałanie różnych podmiotów w celu wyeliminowania tych zagrożeń. 

W  związku z tym Straż Miejska cyklicznie prowadzi akcję informacyjną skierowaną  do mieszkańców naszego miasta. Funkcjonariusze przekazują  broszury ze wskazówkami co należy zrobić, kiedy wśród ludzi pojawią się dzikie zwierzęta, jakie są dostępne środki ostrożności, z kim się skontaktować i jakie służby poinformować w razie konieczności.

W minionym  roku dyżurny Straży Miejskiej przyjął  311 zgłoszeń  dotyczących zwierząt dziko żyjących. Najwięcej zdarzeń dotyczyło ptaków, lisów, nietoperzy, jeży.

previous arrow
next arrow
Slider
Udostępnij: