Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Pamiętajmy, że czystość powietrza jakim oddychamy, ale też jakim będą oddychały nasze dzieci, zależy od podejmowanych przez Nas decyzji. Warto pamiętać, że największa zmiana zaczyna się od pierwszego kroku!

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest dobrą okazją do spotkań i dyskusji na tematy związane z mobilnością, jakością powietrza oraz promowania zachowań proekologicznych.
Inicjatywa jest organizowana każdego roku w połowie września. Celem akcji jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak: środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”.

Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skupia się głównie na:

  • zachęceniu jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu (komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa);
  • zwiększeniu świadomości oraz informowaniu o negatywnych konsekwencjach tradycyjnego transportu spalinowego;
  • stworzeniu miasta bardziej przyjaznego mieszkańcom.

W związku z tym od 16 do 22 września br. odbędzie się szereg imprez związanych z ideą zrównoważonego transportu. Ostatniego dnia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, czyli 22 września przypada Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, który jest zwieńczeniem wydarzenia.

Program Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2020

16 września Rozpoczęcie Zielonego Tygodnia
17 września Dzień „w trampkach” – promowanie przemieszczania się do pracy pieszo lub autobusem w sportowych butach. Bezpieczny pieszy – inicjatywa edukacyjna Straży Miejskiej
18 września Dzień „Bezpieczne Podróżowanie BKM” – promowanie przemieszczani się komunikacją miejską – Akcja „Miej oczy wokół głowy nie w komórce – inicjatywa edukacyjna Straży Miejskiej
19 września Dzień „Rowerów” – promowanie przemieszczania się rowerem
20 września Dzień „Białystok Biega” – promowanie wszelakiej aktywności ruchowej
21 września Zielona Przestrzeń Białegostoku – promocja działań ochrony powietrza – Pokaz smogobusa oraz samochodu elektrycznego Straży Miejskiej.
22 września Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu – promowanie się komunikacją miejską.

Dołącz do wydarzenia !

Udostępnij: